dnes je 24.3.2023

Nejnovější

Dotaz: Zakládání osvědčení

28.2.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ráda bych se zeptala, zda je povinností zaměstnavatele zakládat do osobních spisů zaměstnanců osvědčení o absolvování školení a seminářů. Zda nestačí pouze evidence, kterou má vedení školy k dispozici a tudíž přehled o účasti na těchto vzdělávacích akcích. Osvědčení by tedy zůstávalo zaměstnancům. ...

Dotaz: Lesní kluby a školky - plnění povinností v oblasti BOZP

16.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to s lesní mateřskou školkou? Mám za to, že i lesní školka je zaměstnavatel a má mít všechny dokumenty dle legislativy. Učitelé - ačkoliv si říkají průvodci, mají mít prohlídku a mají mít vyjádření o zdravotní způsobilosti, mají mít kategorizaci, vyhodnoceny rizika, provozní řád a atď.. Bylo mi ...

Dotaz: Náplň práce školního asistenta v případě uzavření MŠ

13.2.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pokud má školní asistent, díky šablonám JAK, úvazek 0,3 až do roku 2024, je tedy tento rok plnohodnotně zaměstnán i v době "letních prázdnin". Jelikož má ale o mnoho méně dovolené než pedagogičtí pracovníci - jaká může být jeho pracovní náplň v době, kdy je mateřská škola uzavřena a pedagogičtí pracovníci ...

Lesní mateřská škola jako alternativa vzdělávání - Školní vzdělávací program a jeho specifikaGarance

22.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice charakterizuje lesní mateřské školy („dále jen LMŠ”) školský zákon č. 561/2004 Sb., do kterého byla otázka lesních mateřských škol začleněna aktualizací zákonem č. 178/2016 Sb. Ten stanoví, že: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská…

Komentář k vyhlášce č. 306/2022 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvýchGarance

21.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 11. 10. 2022 byla zveřejněna vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Byla vydána na…

Zřízení školy - práva a povinnosti zřizovatelů školGarance

19.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konkrétní povinnosti a oblasti odpovědnosti ve školství vymezuje jednotlivým veřejným zřizovatelům (tedy státu, krajům a obcím) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších…

Vzor - Zřizovací listina školské právnické osobyGarance

19.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

... OBEC/KRAJ .............. ZŘIZOVACÍ LISTINA Obec/kraj ....................... se sídlem ...., IČO.... podle § 124 odst. 2 písm. a) a § 125 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ...

Žádost o odlišnou organizaci školního rokuGarance

13.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

VYSVĚTLENÍ: Všechny texty psané kurzívou smažte a doplňte příslušné údaje, z uvedených možností  a) až c) resp. A) a B) jednu vyberte, ostatní…

Odlišná organizace školního roku v mateřských a základních školáchGarance

13.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odlišná organizace školního roku je možná v situacích, kdy není možné realizovat prezenční výuku. Povolení je nutné získat od MŠMT. Důvody jsou striktní – nepředvídané závažné organizační důvody. Změny v organizaci se řídí § 24 odst. 3…

Dotaz: Traumatologický plán a plán ozdravného opatření

2.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Díky záznamům z vašich webinářů jsem se dozvěděla o povinnosti vytvořit traumatologický plán a plán ozdravného opatření. Ve vzorech jsem je ale nenašla, a proto jsem se chtěla zeptat jestli o tyto vzory je možné požádat? Mgr. Lenka Polášková Plán ozdravného opatření Jednoznačná předloha není v ...

více článků
Nejčtenější

Ředitel mateřské školy - práva a povinnostiGarance

21.1.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst.…

Přehled základní dokumentace mateřské školyArchiv

1.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Školy a školská zařízení vedou ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb. podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

Předloha hospitačního záznamuGarance

10.3.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem…

Organizační řád mateřské školy a jeho náležitostiGarance

13.1.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační řád školy patří mezi klíčové dokumenty mateřské školy. Nastavuje základní organizační strukturu, vymezuje odpovědnost a kompetence jednotlivých pracovníků. Organizační řád vypracovává ředitel(ka) školy. Nelze ho nastavovat bez podrobné znalosti…

Hospitace v mateřské školeGarance

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Moderní pohled na hospitační činnost ji posunuje z pouhé kontroly do roviny motivace učitelů k vyšším výkonům a souvisí se zodpovědností ředitelů škol za kvalitu vzdělávání, jak je uvedeno v zákoně č. 561/2004 Sb., školském zákoně. V řídící práci tedy plní…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Manažerská důslednost

28.3.2023, On-line, Mgr. Tomáš Drahoňovský

Jedním z hlavních klíčů k úspěchu v manažerské roli je důslednost. Vytrvat ve vyžadování plnění zadaných úkolů i dodržování pravidel či termínů. Tento seminář vám ukáže, jak tuto dovednost rozvíjet a kde mohou být případná úskalí na cestě k ní.

ELDP za rok 2022

29.3.2023, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Jak vyplňovat a zapisovat záznamy a předkládat a odesílat ELDP? Dozvíte se na konkrétních příkladech.

Cestovní náhrady pod drobnohledem I

30.3.2023, On-line, Jaroslava Pfeilerová

První ze série webinářů k cestovním náhradám.

DPH pro začátečníky

30.3. – 31.3.2023 (30.3.2023, 31.3.2023), Praha, Ing. Jana Kolářová

Seznámíte se se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, abyste byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, požádat o registraci k DPH, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady. Nezbytná pomůcka - aktuální znění zákona o DPH (obdržíte na semináři).

Daňové a účetní novinky 2023

31.3.2023, Praha, RNDr. Ivan Brychta

Seznámíte se s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2023. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2022, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny sazeb cestovních náhrad). Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Aktuality

Nová sekce "Vzdělávání" na MŠ v praxi plná on-line seminářů!

Jak se na ně přihlásit?

Nahrávám...
Nahrávám...