dnes je 5.12.2023

Nejnovější

Dotaz: Individuální vzdělávání

29.11.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o informaci, zda dítě ze soukromé mateřské školy může jít na ověřování znalostí do jakékoliv státní školy? Komu pak výsledek ověřování a zápis z něho mateřská škola, která ověřovala, dokladuje? Té soukromé MŠ? JUDr. Hana Poláková Zákonný zástupce využil své možnosti danou ustanovením § 34a odst ...

Výpověď daná zaměstnavatelemGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnanec: .................................................. bytem: ..................................... V ................... dne ................... Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí Vážený pane, na základě pracovní smlouvy, kterou jste uzavřel .............. ...

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - komentářGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr nemusí být jedinou formou, prostřednictvím které může zaměstnavatel zajišťovat plnění svých úkolů, přestože ustanovení § 74 ZP stanoví, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkol především zaměstnanci v pracovním poměru. Zákoník práce…

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnostiGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnavatel (škola): ........................................................................... IČO: .................................................................... se sídlem: ......................................................... zapsaná v Rejstříku škol a školských ...

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Výpověď daná zaměstnancemGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnavatel (škola): .............................................. adresa: .................................. V ........................ dne .......................... Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí Vážení, na základě pracovní smlouvy, kterou jsem uzavřel dne ...

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Výpověď dohody o pracovní činnostiGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnanec: .................................................. bytem: ..................................... V ................... dne ................... Výpověď dohody o pracovní činnosti Vážený pane, na základě dohody o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel dne ....... ...

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Vnitřní organizační směrnice ve školství pro oblast pracovního právaGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatelem upravuje zákoník práce v ustanovení § 305 a násl. ZP.

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Dohoda o pracovní činnostiGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnavatel (škola): ........................................................................... IČO: .................................................................... se sídlem: ......................................................... zapsaná v Rejstříku škol a školských ...

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Vnitřní předpis školy o poskytování dovolenéGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje nárok na poskytování dovolené zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Dohoda o provedení práceGarance

13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnavatel (škola): ........................................................................... IČO: .................................................................... se sídlem: ......................................................... zapsaná v Rejstříku škol a školských ...

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet
více článků
Nejčtenější

Předloha hospitačního záznamuGarance

10.3.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem…

Sebehodnocení učitelkyGarance

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sebehodnocení učitelky je jedním z nástrojů vlastního hodnocení školy. Mělo by být využito především k dalšímu rozvoji pracovníka, ke zkvalitnění jeho práce. Pomáhá hodnocenému poznat sebe sama a uvědomit si požadavky, které jsou kladeny na jeho pracovní…

Ředitel mateřské školy - práva a povinnostiGarance

21.1.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst.…

Požadavky na prostory, provoz a vybavení školGarance

11.7.2018, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na hygienické podmínky, na prostory a provoz škol, případně školských zařízení, upravuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň…

Přístupné pro: Speciální pedagogika | MŠ komplet

Vzor záznamu o dítěti k vedení pedagogické diagnostikyGarance

5.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jméno…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Cestovní náhrady

11.12.2023, On-line, Jaroslava Pfeilerová

Výklad problematiky související s cestovními náhradami budou z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe (včetně souvisejících daňových dopadů). Zaměříme se na vazbu na elektromobilitou, home office, teambuilding a také na problematiku cestovních náhrad v rámci poskytování služeb mezi členskými státy apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

13.5.2024, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cílem semináře je přiblížit všechny povinnosti souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Zaměříme se i na zaměstnávání občanů Ukrajiny včetně uprchlíků a jejich postavení v českém právním řádu. Dále zjistíte vše o vysílání zaměstnanců do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi na tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, tak účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Aktuality

Nová sekce "Vzdělávání" na MŠ v praxi plná on-line seminářů!

Jak se na ně přihlásit?

Nahrávám...
Nahrávám...