dnes je 17.4.2024

Nejnovější

Dotaz: Úraz na pracovišti

12.3.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obracím se na Vás s prosbou o radu. V naší MŠ se včera stal úraz, který mi kolegyně nahlásila až večer. V čase přímé pedagogické činnosti si vzala štafle a sundávala výzdobu z oken (výzdoba horních oken není u nás povolena). Upadla a večer musela na chirurgii, má naražený kotník a pracovní neschopnost ...

Dotaz: Výhrada svědomí - zápis do MŠ

5.3.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obracím se na Vás s prosbou. Nevím si rady se stanoviskem rodičů nenaočkovaných dětí, kdy se schovávají za „výhradu svědomí“ a možností nástupu do mateřské školy. V níže uvedeném odkazu je návod, podle kterého mají ředitelé postupovat. Zajímá mě Váš názor a zda je to v souladu s legislativou ...

Dotaz: Platnost vnitřních směrnic

20.2.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Protože jsem ve funkci krátce, postupně přepisuji, aktualizuji všechny směrnice, vytvářím ty, co chybí. Jak je to s daty? Musí být směrnice platná vždy se začátkem školního nebo kalendářního roku? JUDr. Hana Poláková ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ...

Dotaz: Kvalifikace učitelek ve třídě mateřské školy, zřízené dle § 16 školského zákona

8.2.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaká je stanovená kvalifikace pro učitelky ve třídě mateřské školy, zřízené dle § 16 školského zákona? Musí mít obě magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika? JUDr. Hana Poláková Odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy ve třídě zřízené podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb ...

Dotaz: Pracovní smlouva na dobu určitou

31.1.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme pouze malá jednotřídní mateřská škola na vesnici. Máme zde již třetím rokem asistentku (k PO i k JAK nebo působila i jako učitelka na malý úvazek), tzn. že má již 2X prodlouženou smlouvu. Vím, že by šla ukotvit ve vnitřním předpisu výjimka dle paragrafu 39 ZP, kterou bych si asistentku mohla i nadále ...

Inspekční činnost v zařízení školního stravováníGarance

18.1.2024, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém školního stravování v ČR je velmi komplexní a propracovaný. Tato služba je i v mezinárodním srovnání z hlediska šíře jejího dosahu i komplexity spíše výjimečná. Kvalita stravování v mateřských školách je stále diskutovaným tématem. Jakým způsobem…

Dohoda o zvýšení kvalifikaceGarance

17.1.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martin Kaplán Škola se sídlem IČ zastoupená panem/paní ředitelem/ředitelkou školy jméno a příjmení bydliště datum narození (dále jen Zaměstnavatel) a jméno a příjmení bydliště datum narození rodné číslo (dále jen Zaměstnanec) (spolu také Smluvní strany) uzavírají tuto dohodu o zvýšení kvalifikace ...

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Dotaz: Platový výměr kuchařky

17.1.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dobrý den, od nového roku zaměstnáváme kuchařku, jejíž plat dosahuje dle tabulek 17. 610,- Kč. Minimální mzda je od roku 2024 18.900,-Kč. Jak mám postupovat? JUDr. Hana Poláková Nevím, v jaké platové třídě máte kuchařku zařazenu, ale s novelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších ...

Novinky ve školství od 1. 1. 2024 a klíčové změny v dohodách mimo pracovní poměr ve školáchGarance

15.1.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový kalendářní rok přinesl změny ve školských předpisech. Pokusím se je v tomto textu shrnout, zmíním, jak se s nimi budeme muset vypořádat v chodu školy, školského…

Přístupné pro: MŠ v praxi | MŠ komplet

Novela vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany stavebGarance

12.1.2024, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 8. 2023 (s výjimkou jednoho z ustanovení) nabyla účinnosti vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.…

více článků
Nejčtenější

Ředitel mateřské školy - práva a povinnostiGarance

21.1.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst.…

Přehled základní dokumentace mateřské školyGarance

1.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Školy a školská zařízení vedou ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb. podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

Předloha hospitačního záznamuGarance

10.3.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem…

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP)Garance

1.10.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eliška Hryzláková Vnitřní směrnice č. ……../2021 Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb Vydáno: Účinnost: Statutární zástupce: ………………, ředitel Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných ...

Vzor záznamu o dítěti k vedení pedagogické diagnostikyGarance

5.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jméno…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Základy Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence

23.4.2024, On-line, Mgr. Lenka Polášková

V budoucnu budou pedagogové nuceni pružněji reagovat a přistupovat k plánování a realizaci témat s přihlédnutím k aktuálnímu složení kolektivu dětí.

Uvádějící učitel a související povinnosti ve školách od 1. 1. 2024

25.4.2024, On-line, JUDr. Hana Poláková

Na webináři se dozvíte, jak nejlépe řešit uvádění nových učitelů, jejich adaptační období a zaškolení. Ukážeme Vám, jak tyto procesy začlenit do vnitřních předpisů Vaší školy a jak podporovat nové učitele v jejich profesním růstu.

Vnitřní řád školní družiny

13.5.2024, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Na tomto webináři Vám představíme, jak může dobře promyšlený vnitřní řád sloužit jako pevný základ pro ochranu všech účastníků vzdělávacího procesu. Budeme se věnovat nejen platným legislativním normám, které formují rámec pro tvorbu takového řádu, ale také Vám ukážeme, jak si ujasnit cíle vnitřního řádu Vaší družiny, aby byla pravidla jasná a srozumitelná pro všechny. Probereme, jak nastavit pravidla vzájemného styku, která podpoří pozitivní klima a spolupráci. Získáte potřebné poznatky pro vytvoření vnitřního řádu, který bude nejen legislativně přesný, ale také funkční, hodnotitelný, vymahatelný a snadno kontrolovatelný.

Pasti a nešvary pedagogických rad

14.5.2024, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Jedná o organizovanou komunikaci se členy pracovního týmu. Pro efektivní poradu potřebujete splnit základní podmínky a postupy. Seznamte se a inspirujte se. Efektivní nástroje interní komunikace, spolupráce a efektivní řízení pedagogického týmu.

Česká školní inspekce a oblast speciálních vzdělávacích potřeb u dětí předškolního věku

3.6.2024, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Připravili jsme pro Vás speciál, věnovaný inspekční činnosti, zaměřené na oblast speciálních vzdělávacích potřeb v mateřských školách.

Aktuality

Nová sekce "Vzdělávání" na MŠ v praxi plná on-line seminářů!

Jak se na ně přihlásit?

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
17.4.2024 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za březen
Kurzy měn 16.4.2024
 1 EUR25,24 CZK (-0,08)
 1 USD23,71 CZK (-0,05)
 1 GBP29,53 CZK (-0,12)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,33 CZK (-0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,75 % platnost od 21.3.2024
Diskontní sazba4,75 % platnost od 21.3.2024
Lombardní sazba6,75 % platnost od 21.3.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...