dnes je 19.7.2024

Autoři

Garancí kvality on-line publikace MŠ v praxi jsou hlavně její autoři, odborníci z praxe školství, práva, psychologie, pedagogiky a zdravotnictví.

Vedoucí autorka:

Mgr. Lenka Polášková

Má více než 15 let pedagogické a lektorské praxe. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách, nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů a oblast managementu mateřských škol a dokumentace. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label, za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium, v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.

Autorský tým:

JUDr. Hana Poláková - právnička odboru školství, v současné době působí na pozici vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce.

MUDr. Pavla Hružíková  - lékařka, školitelka, od roku 2010 aktivně působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO Ostrava. Od roku 2012 lékařka Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Mgr. Petra Pšeničková, Dis. – speciální pedagožka v lesní mateřské škole, od roku 2005 aktivní pedagogická praxe jako asistentka pedagoga a vedoucí poradenského centra při základní škole.

Mgr. Ivana Hrubá Eliášová (interaktivka.cz) – více než 13 let prae jako pedagožka, nyní jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tvorby výukových materiálů a využití ICT ve vzdělávacím procesu.

Mgr. Miloslav Hubatka – od roku 1993 působí v pedagogické praxi jako učitel, zástupce ředitele, ředitel základní školy, specializuje se na problematiku mimořádného nadání u dětí.

Mgr. Lenka Bittmanová  (praha.apla.cz) – speciální pedagožka, od roku 2005 působí v Asociaci pomáhající lidem s autismem, Praha, současně působí ve Speciálně pedagogickém centru APLA jako speciální pedagožka a zástupkyně ředitelky.

Mgr. et Bc. Julius Bittmann – sociální pedagog, asistent pedagoga, KBT terapeut s více než 8 letou praxí, specializuje se na problematiku PAS (poruch autistického spektra).

MVDr. Michaela Pavelková – ředitelka odboru oddělení hygieny dětí a mladistvých, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje.

Bc.Karla Rumlová - vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, pobočka Frýdek - Místek.

Mgr. Eva Kolesová (logopedonline.cz) – klinická logopedka, autorka metodických materiálů pro učitele, konzultantka v oblasti vad a poruch řeči a sluchu u dětí.

Bc. Tomáš Velička - specialista na problematiku sociálně-patologických jevů, ředitel Poradny primární prevence, o.s., v Bílovci (www.poradna-ostrava.cz). Spolupracovník České Školní Inspekce jako expertní posuzovatel - přizvaná osoba pro inspekční činnost.

Aktuality

Nová sekce "Vzdělávání" na MŠ v praxi plná on-line seminářů!

Jak se na ně přihlásit?

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.7.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.7.2024
 1 EUR25,26 CZK (-0,02)
 1 USD23,2 CZK (+0,07)
 1 GBP29,97 CZK (-0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,72 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...