dnes je 19.7.2024

Input:

Požadavky na prostory, provoz a vybavení škol

11.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1
Požadavky na prostory, provoz a vybavení škol

MVDr. Michaela Pavelková

Požadavky na hygienické podmínky, na prostory a provoz škol, případně školských zařízení, upravuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň prováděcí předpis k tomuto ustanovení, kterým je vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Všechna tato ustanovení se mimo jiné vztahují také na věkovou kategorii dvou- až tříletých dětí.

Prostorové a provozní podmínky

Nezastavěná plocha pozemku mateřské školy určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, tedy i pro dvou až tříleté děti, včetně travnaté plochy, musí činit 4 m2 na jedno dítě. Tato plocha by měla poskytovat dostatek prostoru pro volný pohyb dětí, dále klid a bezpečí. Z tohoto důvodu musí být pozemek oplocen. Stejně tak se musí dbát na výběr rostlin a dřevin, které jsou na zahradě vysazovány. Pozemek obdobně jako rostliny a dřeviny musí být řádně udržován. Zde jen připomínám, že k pobytu venku nestačí pouze zvýšené terasy, balkóny či lodžie, neboť ty plně nenahradí terén přirozené venkovní plochy.

Jelikož školní zahrady jsou převážně vybaveny rozličnými herními prvky vhodnými pro různé věkové kategorie, je důležité v průběhu pobytu dětí na zahradě zajistit využívání pouze těch prvků, které jsou vhodné pro danou věkovou kategorii. Herní prvky, respektive jejich funkčnost, musejí být kontrolovány a udržovány v řádném stavu.

Podmínky údržby pozemku a jeho vybavení včetně pískoviště škola stanoví v provozním řádu školní zahrady.

Plocha na jedno dítě v místnostech, které jsou využívány jako herny a zároveň jako ložnice, musí činit 4 m2. V případech, kdy škola disponuje stavebně oddělenou ložnicí, jídelnou nebo tělocvičnou, může být plocha denní místnosti na jedno dítě minimálně 3 m2. V ložnici pak musí činit plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek 1,7 m2 na jedno dítě. Stejně jako u starších dětí musí lůžko nebo lehátko poskytovat pevnou oporu zad v průběhu spánku. Použití patrových lůžek je zakázáno. Doporučuji lehátka pro dvouleté děti vybavit nepropustnou podložkou. Musí být zajištěno oddělené ukládání lůžkovin pro každé dítě. Prostor, kde se lehátka a lůžkoviny ukládají, musí zajišťovat jejich řádné provětrávání. Každé dítě musí mít k dispozici individuálně přidělené a označené lůžkoviny.

Počty zařizovacích předmětů (umyvadla, WC, popřípadě pisoáry) na hygienických zařízeních jsou stanoveny následovně: pro pět dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a jedno umyvadlo. Maximálně místo dvou WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm. Umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla musejí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo je opatřeno pouze jedním výtokovým ventilem. Samozřejmostí zůstává vybavení umyvadel mýdly v dávkovačích a vlastními označenými ručníky dětí umístěnými tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Umývárna se vybavuje jednou až dvěma sprchami, řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci. Mateřská škola navíc může na hygienickém zařízení vzhledem k umístění dětí mladších tří let z jedné třetiny nahradit počet dětských mís dětskými nočníky. V tomto případě však musí zajistit prostor pro jejich skladování, čištění a dezinfekci. V umývárně by měl být k dispozici přebalovací pult v návaznosti na umyvadlo pro zaměstnance a krytý nášlapný koš pro shromažďování použitých plen a jejich likvidaci.

V souvislosti s používáním plen je nutné zajistit mimo jiné také systém donášky a značení hygienických potřeb pro dítě – pleny, ubrousky, náhradní oblečení – a zajistit prostor pro jejich ukládání.

Nábytek

Mateřská škola musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje

Nahrávám...
Nahrávám...