dnes je 5.12.2023

Nejnovější

Dotaz: Individuální vzdělávání

29.11.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o informaci, zda dítě ze soukromé mateřské školy může jít na ověřování znalostí do jakékoliv státní školy? Komu pak výsledek ověřování a zápis z něho mateřská škola, která ověřovala, dokladuje? Té soukromé MŠ? JUDr. Hana Poláková Zákonný zástupce využil své možnosti danou ustanovením § 34a odst ...

Dotaz: Organizační schéma 2 odloučených pracovišť

6.11.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dobrý den, prosím o radu. Máme dvě odloučená pracoviště a tím pádem dvě zástupkyně. Jedna má na starosti pedagogy a školního asistenta a druhá vlastně, s pověřením ředitelky, všechny. Mohu tak udělat schéma, i když nadřízená provozním zaměstnancům je ředitelka? Děkuji JUDr. Hana Poláková Nastavení ...

Dotaz: Elektronická třídní kniha

9.10.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ve školním roce 2022/23 jsme začali vést elektronickou třídní knihu, takže ji letos vedeme druhým rokem. Můj dotaz se týká toho, zda je nutné po ukončení školního roku tuto třídní knihu vytisknout a archivovat v písemné podobě? JUDr. Hana Poláková V rámci vedení povinné dokumentace vydalo MŠMT Informaci ...

Vzor vytýkacího dopisuGarance

18.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vážená paní učitelko, jsem si plně vědoma, že vaše práce učitelky mateřské školy je obtížná a vyžaduje velkou míru trpělivosti a empatie. Také si velmi vážím toho, jak se snažíte věnovat všem dětem. Nicméně se s Vámi musím podělit o některé obavy, které jsem v poslední době zaznamenala. Předně, zdařilé ...

Záznam o podání lékuGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jméno a příjmení dítěte: Název léku: Za podání zodpovídá: Datum           Hodina podání                                  Lék podal                                                                                                                                                           ...

Záznam o projednání žádosti o podávání léků v MŠGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Projednáno dne : …………….. S podávání léků souhlasím / nesouhlasím Podáváním léků je pověřen poskytovatel zdravotních služeb: …………………………………………………………… jméno a příjmení Podáváním léků je pověřen pedagogický pracovník: …………………………………………………………… jméno a příjmení V ………… dne……………… ………………………………………… podpis ředitele ...

Žádost o podávání léku dítěti pověřeným pracovníkem školy, poskytovatelem zdravotních služebGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já……………………………………….. ,jako zákonný zástupce dítěte žádám MŠ ……….. o podávání léku mému dítěti pověřeným poskytovatelem zdravotních služeb nebo o pracovníkem školy (označit), v době pobytu mého dítěte v…

Zdravotní karta dítěteGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vystaveno na základě žádosti zákonného zástupce pro:   Adresa mateřské školy   ZDRAVOTNÍ KARTA DÍTĚTE dokument slouží pouze jako podklad pro poskytnutí informací ZZS   Jméno a příjmení dítěte:                                                                      Rodné číslo:                                                                    ...

Vnitřní směrnice k podávání léků v základní a mateřské školeGarance

10.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... č. j. MŠ/…/…. Dne: spisový znak: Skartační znak: VNITŘNÍ SMĚRNICE k podávání léků v základní a mateřské škole Ředitelství ZŠ a MŠ …… vydává směrnici k podávání léků v základní a mateřské škole. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanovuje pravidla pro podávání léků v základní a mateřské škole. Čl. ...

Vzor směrnice pro dietní stravování ve školní jídelněGarance

9.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Název a adresa zařízení: Osoba odpovědná za provoz: Jméno nutričního terapeuta: (Doklad o registraci nutričního terapeuta musí být součástí přílohy směrnice) Tato směrnice je zpracována na základě § 2 odst. 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. , o školním stravování, v aktuálním znění. Obsah směrnice: Prokázání ...

více článků
Nejčtenější

Předloha hospitačního záznamuGarance

10.3.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem…

Sebehodnocení učitelkyGarance

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sebehodnocení učitelky je jedním z nástrojů vlastního hodnocení školy. Mělo by být využito především k dalšímu rozvoji pracovníka, ke zkvalitnění jeho práce. Pomáhá hodnocenému poznat sebe sama a uvědomit si požadavky, které jsou kladeny na jeho pracovní…

Ředitel mateřské školy - práva a povinnostiGarance

21.1.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst.…

Požadavky na prostory, provoz a vybavení školGarance

11.7.2018, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na hygienické podmínky, na prostory a provoz škol, případně školských zařízení, upravuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň…

Přístupné pro: Speciální pedagogika | MŠ komplet

Vzor záznamu o dítěti k vedení pedagogické diagnostikyGarance

5.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jméno…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Cestovní náhrady

11.12.2023, On-line, Jaroslava Pfeilerová

Výklad problematiky související s cestovními náhradami budou z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe (včetně souvisejících daňových dopadů). Zaměříme se na vazbu na elektromobilitou, home office, teambuilding a také na problematiku cestovních náhrad v rámci poskytování služeb mezi členskými státy apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

13.5.2024, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cílem semináře je přiblížit všechny povinnosti souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Zaměříme se i na zaměstnávání občanů Ukrajiny včetně uprchlíků a jejich postavení v českém právním řádu. Dále zjistíte vše o vysílání zaměstnanců do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi na tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, tak účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Aktuality

Nová sekce "Vzdělávání" na MŠ v praxi plná on-line seminářů!

Jak se na ně přihlásit?

Nahrávám...
Nahrávám...