dnes je 15.6.2024

Input:

Vzor záznamu o dítěti k vedení pedagogické diagnostiky

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.81
Vzor záznamu o dítěti k vedení pedagogické diagnostiky

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

ZÁZNAM O DÍTĚTI

Jméno dítěte:...............................................................................................................

Datum narození:...........................................................................................................

A – zvládá B – zvládá s dopomocí C- nezvládá  
  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Školní rok                                                                                  

1. Hrubá motorika

  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Skok snožmo                                                                                                                          
Stoj se zavřenýma očima                                                                                                                          
Poskoky na jedné noze                                                                                                                          
Přechod po čáře                                                                                                                          
Přeskok nízké překážky                                                                                                                          

2. Jemná motorika

  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Navlékání korálků                                                                                                                          
Skládání z kostek                                                                                                                          
Stříhání papírů                                                                                                                          
Trhání papírů                                                                                                                          

3. Grafomotorika

  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
Září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Správný úchop                                                                                                                          
Přítlak na podložku (tvrdá, měkká, uvolněná)                                                                                                                          
Mletí                                                                                                                          
Houpání                                                                                                                          
Vinutí                                                                                                                          
Vertikální čáry                                                                                                                          
Horizontální čáry                                                                                                                          
Kombinace čar                                                                                                                          
Spodní smyčka                                                                                                                          
Horní smyčka                                                                                                                          
Kombinace smyček                                                                                                                          
Spodní oblouk s vratným tahem                                                                                                                          
Horní oblouk s vratným tahem                                                                                                                          
Lomená linie                                                                                                                          
Vlnovka                                                                                                                          
Ležatá osmička                                                                                                                          

4. Lateralita (P- pravá, L- levá, N- nevyhraněná)

  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
Září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Oko                                                                                                                          
Ruka                                                                                                                          
Noha                                                                                                                          

5. Orientace v čase a prostoru, předmatematické dovednosti, barvy

  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Časové představy (den, měsíc, roční období)                                                                                                                          
Geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)                                                                                                                          
Barvy                                                                                                                          
Číselná řada 1-5                                                                                                                          
Číselná řada 6-10                                                                                                                          
Grafická nápodoba čísla                                                                                                                          
Prostorové pojmy                                                                                                                          

6. Paměť percepce, myšlení

  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
Září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Společné znaky / rozdíly                                                                                                                          
Vyřízení vzkazu                                                                                                                          
Paměťové schopnosti                                                                                                                          
Pozná první hlásku ve slově                                                                                                                          
Části těla                                                                                                                          
Rytmizace                                                                                                                          
Hmatové vnímání- rozlišení hraček                                                                                                                          
Hmatové vnímání- rozlišení materiálů                                                                                                                          
Figura a pozadí – odliší dva překrývající se obrázky                                                                                                                          
Zrakové rozlišování – v jiné velikosti                                                                                                                          
Zrakové rozlišení – obrázek lišící se detailem                                                                                                                          

7. Řečové výslovnosti

  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Slovní zásoba                                                                                                                          
Výslovnost hlásek                                                                                                                          
Reprodukce básně                                                                                                                          
Popis obrázku                                                                                                                          
Reprodukce obrázku                                                                                                                          

8. Hygiena a sebeobsluha

  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Oblékání                                                                                                                          
Zavazování tkaniček                                                                                                                          
Pořádek ve věcech                                                                                                                          
Používání příboru                                                                                                                          
Hygienické návyky                                                                                                                          

9. Chování a jednání

  3-4 roky   4-5 let   5-6 let   6-7 let  
září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen   září   leden   červen  
Samostatnost                                                                                                                          
Udržení pozornosti                                                                                                                          
Vytrvalost, dokončení práce                                                                                                                          
Sociabilita a spolupráce                                                                                                                          
Respektování dospělého                                                                                                                          

Kresba postavy

Viz příloha (dopsat školní rok, věk dítěte, měsíc, zda se jedná o čáranici (2 roky), hlavonožce (3-4 roky), postavu bez detailů (4-5)/s detaily (5-6))

Poznámky k dítěti:

Věk   Rozvoj slovní zásoby   Vývoj výslovnosti  
do 1 roku   Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.   M B P
A E I O U
D T N J  
do 2,5 let   Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá “co je to“, rozlišuje svou slovní zásobu.   K G H CH V F
OU AU  
do 3,5 let   Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se “proč“, rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.   Zvládá
N D T L (i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě  
do 4,5 let   Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.   Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž  
do 6,5 let   Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.   C S Z R Ř
kombinace ČŠŽ a CSZ  

Stručný popis vývoje artikulace v závislosti na věku dítěte

Nahrávám...
Nahrávám...