dnes je 17.4.2024

Input:

Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzdělávání

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3
Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzdělávání

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Od počátku 21. století se pozice asistenta pedagoga i v ČR stále více rozšiřuje v souvislosti s přijetím myšlenky tzv. inkluzivního vzdělávání. Tento koncept, v současnosti někdy také označovaný jako společné vzdělání, počítá s tím, že ve školách hlavního vzdělávacího proudu budou společně vzděláváni žáci bez postižení i žáci s postižením a že prostřednictvím vzájemného kontaktu se tak různí žáci budou učit vytvářet heterogenní, a přesto soudržnou lidskou komunitu (Hájková, Strnadová, 2010). Myšlenka inkluze ve školství je tedy založena na snaze vytvořit v běžných školách takové podmínky, aby zde mohlo být co nejefektivněji vzděláváno maximální možné množství žáků, a to včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

A protože bývá někdy myšlenka inkluzivního vzdělávání ze strany různých aktérů zpochybňována, je potřeba připomínat, že k zavádění inkluzivního vzdělávání se Česká republika v minulosti dobrovolně zavázala, a že náš stát má tedy povinnost usilovat o nastavení co nejlepších podmínek pro inkluzivní vzdělávání. Konkrétně tento závazek vyplývá z textu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (OSN, 2006), která byla přijata Organizací spojených národů v roce 2006 a schválena Parlamentem ČR v roce 2009 – od tohoto roku má Úmluva v naší zemi platnost zákona. V článku 24 Úmluva zavazuje všechny signatářské státy, že zajistí, aby děti se zdravotním postižením „měly na rovnoprávném základě s ostatními přístup k inkluzivnímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, kde žijí”. Od schválení Úmluvy zákonodárnými orgány v roce 2009 si tak Česká republika už neklade otázku, jestli zavádět inkluzi ve vzdělávání, ale soustředí se výhradně na otázku, jak zavádět inkluzi ve vzdělávání tak, aby byla co nejefektivnější pro všechny žáky.

Zásadní postavení v zavádění a podpoře inkluzivního vzdělávání má pozice asistenta pedagoga, díky které mohou být do škol hlavního vzdělávacího proudu přijímáni i žáci s těžšími formami postižení a díky které může učitel získat dostatek času na smysluplnou podporu všech žáků ve třídě. Tomu napomáhá i současná školská legislativa – s přijetím nové vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2016 se posílilo postavení asistenta pedagoga jako podpory pro učitele, a vytvořil se tak větší prostor pro skutečně

Nahrávám...
Nahrávám...