dnes je 25.2.2024

Input:

Nový dotaz

7.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Platí tříleté dítě se speciálními vzdělávacími potřebami úplatu za předškolní vzdělávání?

Odpověď:

Úplatu za vzdělávání upravuje ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro

Nahrávám...
Nahrávám...