dnes je 13.4.2024

Input:

Kdy nasadit roušku - jasně a přehledně

6.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:29

V současné době se setkáváme s celou řadou nejasností v oblasti terminologie, působnosti a dosahu zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) v resortu školství. Připravili jsme pro Vás metodickou podporu, která Vám pomůže v organizaci provozu škol a režimových opatřeních.

Kapitoly videa

Videoseminář je určen:

pedagogickým pracovníkům zařízení předškolní výchovy a vzdělávání, pedagogickým pracovníkům základních škol, zástupcům zřizovatelů.

Co Vám videoseminář přinese:

Seminář se zaměří na metodický výklad k zákonu č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), přičemž obsahová část bude přizpůsobena specifickému prostředí mateřských a základních škol.

Obsah videosemináře

  • Legislativní zakotvení zákona.
  • Obsahové členění.
  • Dopady zákona na dokumentaci školy.
  • Dopady zákona na provoz a vnitřní režim škol.
  • Metodická podpora pedagogických pracovníků v rovině Nařízení Vlády České republiky a orgánu ochrany veřejného zdraví

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
  • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
  • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.
Nahrávám...
Nahrávám...