dnes je 22.7.2024

Input:

Kdy nasadit roušku - jasně a přehledně

6.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:29

V současné době se setkáváme s celou řadou nejasností v oblasti terminologie, působnosti a dosahu zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) v resortu školství. Připravili jsme pro Vás metodickou podporu, která Vám pomůže v organizaci provozu škol a režimových opatřeních.

Kapitoly videa

Videoseminář je určen:

pedagogickým pracovníkům zařízení předškolní výchovy a vzdělávání, pedagogickým pracovníkům základních škol, zástupcům zřizovatelů.

Co Vám videoseminář přinese:

Seminář se zaměří na metodický výklad k zákonu č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), přičemž obsahová část bude přizpůsobena specifickému prostředí mateřských a základních škol.

Obsah videosemináře

  • Legislativní zakotvení zákona.
  • Obsahové členění.
  • Dopady zákona na dokumentaci školy.
  • Dopady zákona na provoz a vnitřní režim škol.
  • Metodická podpora pedagogických pracovníků v rovině Nařízení Vlády České republiky a orgánu ochrany veřejného zdraví

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.

Nahrávám...
Nahrávám...