dnes je 24.3.2023

Input:

Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2021/22

10.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.38
Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2021/22

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín    Okresy, obvody hl. města Prahy  
7. 2. - 13. 2. 2022   Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín  
14. 2. - 20. 2. 2022   Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál  
21. 2. - 27. 2. 2022   Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník  
28. 2. - 6. 3. 2022   Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov  
7. 3. - 13. 3. 2022   Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná  
14. 3. - 20. 3. 2022   Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek  

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022, pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Státní svátky:

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu a jsou stanoveny zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Státní svátky pro školní rok 2019/20 - vlajková výzdoba:

28. září (Út)    – Den české státnosti   
28. říjen (Čt)    – Den vzniku samostatného československého státu   
17. listopad (St)    – Den boje za svobodu a demokracii  
1. leden (So)    – Den obnovy samostatného českého státu   
8. květen (Ne)    – Den vítězství   
5. červenec (Út)    – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje   
6. červenec (St)    – Den upálení mistra Jana Husa  

Ostatní svátky:

24. prosinec (Pá) – Štědrý den

25. prosinec (So) – 1. svátek vánoční

26. prosinec (Ne) – 2. svátek vánoční

1. leden (So) – Nový rok

15. duben (Pá) – Velký pátek

18. duben (Po) – Velikonoční pondělí

1. květen (So) – Svátek práce

Významné dny České republiky:

8. říjen – Památný den sokolstva

11. listopad – Den válečných veteránů

16. leden – Den památky Jana Palacha

27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen – Mezinárodní den žen

9. březen – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského

7. duben – Den vzdělanosti

5. květen – Květnové povstání českého lidu

15. květen – Den rodin

10. červen – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen – Den hrdinů druhého odboje

27. červen – Den památky obětí komunistického režimu

21. srpen – Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy (1968)

Významné dny jsou dny pracovními.

Právní úprava:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

 • vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Plán práce – průběžné úkoly pro vedení všech druhů a typů škol

Plán práce - průběžné úkoly pro vedení všech druhů a typů škol  
Celoroční úkoly   BOZP, PO, CO  
  dodržování předpisů BOZP, zápis do knihy závad  
  hlášení mimořádných událostí  
  kontrola hasicích přístrojů  
  kontrola požární knihy, knihy závad  
  preventivní lékařské prohlídky - každé dva roky  
  preventivní prohlídka objektů, zápis do Požární knihy  
  úklid okolí školy  
  zabezpečit prostřednictvím odborně způsobilé osoby posouzení požárního nebezpečí  
  kontrola zápisů v knize závad a odstraňování  
  plnění úkolů vyplývajících ze zákona o svobodném přístupu k informacím  
  aktualizace webu  
  propagace školy  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  řízení a kontrola metodické práce a dalšího vzdělávání učitelů  
  aktualizace školního vzdělávacího programu  
  seznámení zaměstnanců školy s novými předpisy, vyhláškami a pokyny  
  zabezpečení prevence proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance  
  evidence pracovní doby  
Září   BOZP, PO, CO  
  kontrola a harmonogram zdravotních prohlídek  
  kontrola školení 1. pomoci  
  školení BOZP, PO a CO - noví pracovníci  
  kontrola dílčích provozních řádů  
  kontrola elektrospotřebičů  
  kontrola uskladnění OOPP  
  kontrola vyčištění oken, svítidel a zdrojů světla  
  seznámení žáků se školním řádem, BOZP  
  kontrola hospodaření s OOPP  
  kontrola školního prostředí - třídy, chodby, sály  
  Ostatní  
  platové postupy  
  počty žáků, úvazky pedagogů  
  přehled o zaměstnancích pro PaM  
  statistický výkaz o škole  
  založení evidence pracovní doby  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  kontrola dokumentace, kontrola účetních dokladů  
  zpracování rozvrhů hodin  
  zpracování plánu akcí  
  plán uvádění začínajících učitelů  
  plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
  zpracování zprávy o činnosti školy za uplynulý školní rok  
  pedagogická rada  
  vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
  Statistické výkazy  
  aktualizace údajů  
Říjen   BOZP, PO, CO  
  kontrola dodržování vybraných předpisů BOZP  
  provedení cvičného požárního poplachu - zápis do Požární knihy  
  prověřit stav dokumentace školy o BOZP  
  Ostatní  
  kontrola hospodářských smluv, kontrola účetních dokladů  
  návrh rozpočtu na příští kalendářní rok  
  jmenování inventarizační komise  
  příprava návrhů na vyřazení z inventáře  
  vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  kontrola knihy úrazů  
  kontrola plnění plánu akcí  
  kontrola upravenosti tříd a prostor školy  
  porada s vedoucími oddělení - vybavenost, změny  
  příprava inventáře k inventarizaci  
  Statistické výkazy  
  P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství  
  uzávěrka účetnictví  
Listopad   BOZP, PO, CO  
  příprava a provedení inventarizace  
  údržba chodníků v zimním období  
  Ostatní  
  kontrola čerpání rozpočtu, návrh rozpočtu, kontrola účetních dokladů  
  provádění inventarizace  
  předkládání statistických výkazů  
  vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  kontrola plnění plánu akcí  
  kontrola pedagogické dokumentace  
  pedagogická rada  
  požadavky pedagogických pracovníků na rozpočet  
Prosinec   BOZP, PO, CO  
  kontrola plnění plánu revizí, odborných prohlídek  
  kontrola elektrických spotřebičů  
  údržba chodníků v zimním období  
  Ostatní  
  dokončení inventarizace, kontrola účetních dokladů  
  informování zřizovatele o výsledcích hospodářské činnosti  
  kontrola čerpání FKSP  
  plán čerpání FKSP pro příští rok  
  kontrola termínů platových postupů  
  kontrola materiálních zásob  
  kontrola tiskopisů a vysvědčení SEVT – objednávka  
  rozbor čerpání dovolené za kalendářní rok  
  zajištění budov a zařízení proti poškození mrazem  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  kontrola činnosti oddělení  
  příprava lednové pedagogické rady  
  zaměstnání učitelů o zimních prázdninách  
Leden   BOZP, PO, CO  
  kontrola posledního termínu revize hromosvodů (1x za pět let)  
  kontrola přenosných elektrospotřebičů  
  kontrola vybavení lékárniček  
  údržba chodníků v zimním období  
  vyhodnocení dodržování seznamu prací zakázaných ženám a mladistvým  
  vyhodnocení stavu pracovní a školní úrazovosti  
  Ostatní  
  návrh na skartaci písemností školy  
  zpracování výsledků inventarizace  
  předkládání statistických výkazů, kontrola účetních dokladů  
  sestavení plánu čerpání rozpočtu  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  příprava plánu akcí na další pololetí  
  umělecká rada  
  pedagogická rada  
  zapsání známek a absence do elektronické dokumentace  
  příprava na soutěže  
  tisk výpisů vysvědčení  
  Statistické výkazy  
  P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství  
  uzávěrka účetnictví, rozbory hospodaření  
Únor   BOZP, PO, CO  
  kontrola nástěnných hydrantů (každých šest měsíců)  
  kontrola tělocvičného zařízení TO - (2x do roka)  
  kontrola vyčištění oken, svítidel a zdrojů světla  
  údržba chodníků v zimním období  
  příprava prověrky BOZP  
  Ostatní  
  přepočet daně za minulý kalendářní rok, kontrola účetních dokladů  
  zajištění období jarních prázdnin  
  návrh na opravy budovy  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  příprava na soutěže  
Březen   BOZP, PO, CO  
  cvičný požární poplach  
  kontrola dodržování provozního řádu školy  
  provedení kontroly PC a TV techniky  
  Ostatní  
  informování zřizovatele o výsledcích hospodářské činnosti  
  kontrola rozpočtu školy, kontrola účetních dokladů  
  kontrola správnosti vedení dokumentace školy  
  upřesnění požadavků na malování a opravy o hlavních prázdninách  
  zajištění úklidu školy o jarních prázdninách  
  přiznání k dani z příjmu  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  kontrola dodržování školního řádu  
  kontrola využití didaktické techniky - návrhy na obměnu a nákup nové  
  zaměstnání učitelů o jarních prázdninách  
Duben   BOZP, PO, CO  
  kontrola upravenosti tříd a prostor školy  
  poučení žáků o chování v prostorách dvora a školní zahrady  
  Ostatní  
  kontrola dodržování smluv a dohod, kontrola účetních dokladů  
  objednávka učebnic a učebních pomůcek  
  sečení trávy v areálu školy  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  pedagogická rada  
  kontrola plnění osnov a ŠVP  
  kontrola třídní dokumentace  
  výsledky soutěží  
Květen   BOZP, PO, CO  
  kontrola dodržování provozního řádu školy  
  kontrola elektrických spotřebičů  
  Ostatní  
  kontrola čerpání rozpočtu, návrh rozpočtu, kontrola účetních dokladů  
  objednávky čisticích, zdravotnických a kancelářských potřeb  
  plán dovolených provozních a THP pracovníků  
  vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
  zajištění prázdninové údržby a úklidu školy  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  kontrola klasifikace  
  kontrola plnění učebních osnov a ŠVP  
  Soutěže  
  zajištění přijímacího řízení  
  schůzka KRPŠ  
Červen   BOZP, PO, CO  
  kontrola uskladnění OOPP  
  opatření k ochraně majetku před odchodem na prázdniny  
  projednání školních a pracovních úrazů za školní rok  
  zabezpečení objektů školy v době hlavních prázdnin  
  Ostatní  
  harmonogram prací pro závěr školního roku  
  informování zřizovatele o výsledcích hospodářské činnosti  
  bezpečné uložení cenných předmětů, zabezpečení budovy  
  pracovní náplň pracovníků, kteří čerpali v průběhu roku dovolenou  
  zajištění prázdninového provozu školy  
  zabezpečení úklidu a drobných oprav o prázdninách  
  zajištění výplat mezd o prázdninách, kontrola účetních dokladů  
  Výchovný a vzdělávací proces  
  konečný stav přijímacího řízení  
  náměty pro plán práce na nový školní rok  
  požadavky na změny v organizaci školy  
  stanovení termínu kontroly a podpisu vysvědčení  
  uzavření dokumentace tříd  
  vyřazení absolventů  
  pedagogická rada  
  Vysvědčení  
Červenec, srpen   plán práce v přípravném týdnu v srpnu  
  provedení oprav, údržby  
  přebírání pošty v období prázdnin  
  příprava zahajovací pedagogické rady v srpnu  
  úřední dny ve škole  
  vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
  kontrola nástěnných hydrantů (každých šest měsíců)  
  kontrola pracovišť z hlediska BOZP, PO, CO a hygieny  
  kontrola tělocvičného zařízení TO - (2x do roka)  
  kontrola termínů revizí  
  kontrola vybavení lékárniček  
  odborná prohlídka kotelny před zahájením sezóny  
  odolnost budovy proti násilnému vniknutí  
  prověrka správnosti traumatologického plánu  
  přidělení osobních ochranných pracovních prostředků  
  vydat, aktualizovat a doplnit vnitřní směrnice a předpisy  
  doplnění osobní evidence zaměstnanců  
  kontrola ukončení oprav a úklidu ve škole  
  úprava prostor kolem školy, zahrada  
  vyhotovení platových výměrů  
  organizace zahájení školního roku  
  plán kontrolní činnosti  
  plán práce na nový školní rok  

Září  

1. Jazyková příprava v MŠ

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách, a to vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou některých ustanovení, která platí až od školního roku 2022/23).

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-material-msmt-k-poskytovani-bezplatne-jazykove

Nově budou mít cizinci v mateřských školách v povinném předškolním vzdělávání nárok na jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. U mateřských škol s vyšším zastoupením cizinců (více než 4 děti-cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání) budou za tímto účelem vytvořeny skupiny pro jazykovou přípravu a těmto mateřským školám bude jazyková příprava v rozsahu jedné hodiny týdně finančně zabezpečena.

2. Školní stravování

Se změnou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se s účinností od 1. září 2021:

 • - upravují se finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.
 • - ve věkové skupině strávníků 7-10 let se stanovuje finanční limit na nápoje pro strávníky (7leté děti v mateřských školách), kterým je poskytováno školní stravování dle § 4 odst. 3 vyhlášky o školním stravování.
 • - upravují se finanční limity na nákup potravin při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb.
 • - zavádí se nový typ zařízení školního stravování – výdejnu lesní mateřské školy.
 • - rozšiřuje se možnost dohodnout se se školským zařízením i zákonnému zástupci dítě v předškolním vzdělávání a studentovi ohledně výběru zálohy na stravné (§ 5 odst. 4).

do 2. září (přípravné období – srpen)

 • stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogickým pracovníkům na období školního vyučování nebo na období pololetí školního vyučování, úprava pracovní doby učitelů MŠ v souvislosti s překrýváním přímé pedagogické činnosti ve třídě

(§ 23 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. a nařízení vlády č. 75/2005 Sb.)

 • ředitel školy vypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby, seznámí s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena; nedohodne-li se se zaměstnancem na jiné době seznámení

(§ 84 ZP)

 • uzavření dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti

(§ 75 až 77 ZP)

 • ředitel školy zajistí seznámení nových zaměstnanců s pracovním řádem, s vnitřními směrnicemi, předpisy k zajištění BOZP, kolektivní smlouvou

(§ 37 odst. 5 ZP)

 • aktualizace a kontrola přehledu zaměstnanců, kteří do konce roku musí absolvovat periodickou prohlídku, žádost o periodickou prohlídku

(§ 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění)

 • kontrola, aktualizace, vyvěšení rozvrhů tříd, učeben, řádů učeben, provozních řádů, místních seznamů, rozpisu dohledů

 • vydání nových platových výměrů novým zaměstnancům (v den nástupu do práce)

(§ 134 ZP)

 • vydání nových platových výměrů novým zaměstnancům (v den nástupu do práce)

(§ 113 odst. 4 ZP)

 • úprava pracovní náplně pedagogického pracovníka zodpovídajícího za spolupráci s PPP nebo SPC a za systém poskytování podpůrných opatření ve škole

1. září

 • účinnost změny platového výměru v září: vydání platových výměrů novým zaměstnancům, vydání nových platových výměrů stávajícím zaměstnancům v souvislosti se změnou platu

(§ 136, § 334 odst. 1 ZP)

 • účinnost změny mzdového výměru v září: vydání mzdových výměrů novým zaměstnancům, vydání nových mzdových výměrů stávajícím zaměstnancům v souvislosti se změnou mzdy

(§ 113 odst. 4, § 334 odst. 1 ZP)

1. září

 • začátek období školního vyučování ve školním roce 2021/22

 • splatnost úplaty za předškolní vzdělávání za září

(§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění)

 • nástup do práce zaměstnance v září

od 2. září

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • potvrzení zdravotní způsobilosti dětí k zotavovacím akcím v průběhu roku

(§ 9 a § 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; Metodický pokyn MŠMT čj. 37 014/2005-25 ze dne 22. prosince 2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT)

 • kontrola čerpání rozpočtu

 • kontrola čerpání FKSP

(vyhláška č. 114/2002 Sb., v platném znění)

 • kontrola poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně (doba platnosti doporučení školského poradenského zařízení, důvodnost poskytování podpůrných opatření v důsledku změny na straně dítěte, žáka nebo školy)

(§ 16 ŠZ, § 16 vyhláška č. 27/2016 Sb., v platném znění)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnanců, jestliže zaměstnavatel nemůže zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního základů dle GDPR

(čl. 6, čl. 9 GDPR)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, žáků, studentů, jestliže škola nemůže zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního základů dle GDPR

(čl. 6, čl. 9 GDPR)

 • nové děti, noví žáci, studenti: žádost o poskytování standardních poradenských služeb nebo souhlas s poskytováním psychologických nebo speciálně pedagogických poradenských služeb

(§ 1 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., v platném znění)

7. září

 • ředitel školy seznámí pedagogické pracovníky s počtem dnů samostudia

(§ 2 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagocických pracovnících)

1. - 15. září

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

21. září

 • průběžné vyhodnocování poskytování podpůrných opatření

22. září

 • zpracování plánu pedagogické podpory

23. září

 • vyhodnocení plánu pedagogické podpory podle naplánovaného termínu

26. září

 • R 44-99 - Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti

28. září

státní svátek – Den české státnosti – vlajková výzdoba

30. září

 • vyrozumění ČŠI o aktualizaci záznamů o úrazu v uplynulém školním roce

(§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

 • lhůta pro podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok

(§ 146 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • k tomuto datu se zjišťuje stav uváděný ve výkonových výkazech např. S1-01 o mateřské škole, S4-01 o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení

Říjen  

od 1. října

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • stanovení termínu inventarizace školy, písemně vyhlásit pravidla inventarizace, jmenovat inventarizační komise, likvidační komisi

(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění)

 • zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy nebo o její změně od 1. 1. 2022 (nejméně 60 dnů předem)

(§ 8 odst. 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění)

 • kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců

(§ 104 ZP, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění)

 • kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků žáků

(§ 29 odst. 2 ŠZ; Čl. 7, 12, 18, 19 Metodického pokynu k zajištění BOZ dětí, žáků a studenů ve školách zřizovaných MŠMT)

 • kontrola osobních spisů zaměstnanců

(§ 312 ZP)

 • kontrola jednotlivých složek platu zaměstnanců, platových postupů, krácení složek platu při kratší pracovní době

(§ 123 a násl. ZP)

 • průběžné vyhodnocení poskytování podpůrných opatření

(§ 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o ukončení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • kontrola počtu dětí připadajících na 1 učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

(§ 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

5. října

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

9. října

 • termín předání agregovaných údajů ze školních matrik a dokumentace škol k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku

(čl. I odst. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

do 10. října

 • odeslání statistického výkazu S1-01 o mateřské škole

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

 • odeslání statistického výkazu S4-01 o mateřské škole-základní škole při zdravotnickém zařízení

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

 • odeslání statistického výkazu o ředitelství škol (R 13-01)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

15. října

 • termín předání individuálních údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku

(čl. I odst. 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

 • termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

 • kontrola plnění povinnosti předškolního vzdělávání

(§ 34 odst. 1, § 34a ŠZ)

1. - 15. října

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

26. října

 • případné omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v době podzimních prázdnin 27. 10. a 29. 10. (po projednání se zřizovatelem)

28. října

 • státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu – vlajková výzdoba

27. a 29. října

 • podzimní prázdniny

31. října

 • kontrola úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44-99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

Listopad  

od 1. listopadu

 • informovat zákonné zástupce dětí o konání rodičovské schůzky v listopadu

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • kontrola plnění povinnosti předškolního vzdělávání

(§ 34 odst. 1, § 34a ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o ukončení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

Nahrávám...
Nahrávám...