dnes je 13.4.2024

Input:

Dotaz: Zástupce ředitelky MŠ - nepedagog

7.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je nějaká překážka jmenovat zástupce statutárního orgánu po dobu mateřské a rodičovské dovolené z řad nepedagogů? Konkrétně se jedná o vedoucí školní jídelny, která má sociálně správní vzdělání a kurz asistenta pedagoga. Jednalo by se pouze o zástupce pro výkon administrativní, na kontrolu pedagogické činnosti by byla pověřená učitelka. Pokud toto lze, jak by mohla být platově zařazena, pokud je na pozici nepedagoga?

Odpověď:

Podle ustanovení § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace nebo vedoucím organizační složky státu nebo její součásti může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem je zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedené právní úpravy dovozuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že i

Nahrávám...
Nahrávám...