dnes je 25.2.2024

Input:

Dotaz: Využití financí ze školného v MŠ

15.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Na co všechno mohu v Mateřské škole využít finance ze školného?

Odpověď:

Podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí.

Úplata za vzdělávání tedy tvoří jeden ze zdrojů finančních prostředků, se kterými příspěvková organizace hospodaří. Použít se dá pouze na hlavní předmět a účel, pro který byla příspěvková organizace zřízena.

Nahrávám...
Nahrávám...