dnes je 24.5.2024

Input:

Dotaz: Přestávka v práci při celém úvazku

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Četla jsem odpověď paní Polákové na dotaz Přestávka v práci. V souvislosti s ní se chci zeptat na situaci, kdy provozní zaměstnanci a kuchařky mají úvazek 1,0, přestávku v práci čerpat mohou a čerpají. Je možné, že se v tomto případě započítává přestávka v práci do pracovní doby? (Vím, že v zákoníku práce se píše, že ne, ale paní vedoucí ŠJ argumentovala tím, že v jiných školkách přestávku započítávají a lze to dle zákona dělat. Dle jakého zákona už mi nesdělila.) Zajímá mě tedy, jestli je někde uzákoněno, že přestávka v práci se započítává do pracovní doby.

Odpověď:

Přestávku v práci na jídlo a oddech upravuje ustanovení § 88 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.

Dalším pravidlem je, že byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut a neposkytují se na začátku a na konci pracovní doby. Správně je v dotaze uvedeno, že poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

Jinak je tomu v případě tzv. bezpečnostní přestávky podle zvláštních právních předpisů, které se neaplikují ve školství. Tu upravuje ustanovení § 89 zákoníku práce tak, že má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních

Nahrávám...
Nahrávám...