dnes je 22.2.2024

Input:

Dotaz: Individuální vzdělávání a počty dětí v MŠ

7.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den, započítávají se děti v individuálním vzdělávání do celkového počtu mateřské školy. Mám zápis dětí do MŠ, hlásí se mi tři děti na individuální vzdělávání, tedy započtu je do stavu?

Odpověď:

Odpověď je trochu komplikovanější. Existuje totiž metodika MŠMT, která tvrdí, že se dítě individuálně vzdělávané do celkového počtu dětí v mateřské škole nezapočítává. Problém je, že se tato metodika neopírá o platné znění školského zákona a jejím dodržováním by docházelo k porušení školského zákona § 34 odst. 3, podle kterého jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Případy, kdy se dítě nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí, jsou totiž výslovně vyjmenovány v § 34 odst. 10 a odst. 11 školského zákona. Jedná se o tyto případy:

(10) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší

Nahrávám...
Nahrávám...