dnes je 22.2.2024

Input:

197/2015 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

č. 197/2015 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. července 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5 a § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. a nařízení vlády č. 167/2014 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se na konci bodu 79 doplňuje řádek, který zní:
 

79-43-K/61
Dvojjazyčné gymnázium
79-41-K/610
Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce
28
12) ”.
2. V příloze č. 1 oddíle D
Nahrávám...
Nahrávám...