dnes je 19.7.2024

Input:

Pracovní smlouva asistenta pedagoga

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.11
Pracovní smlouva asistenta pedagoga

Mgr. Martin Kaplán

Škola

se sídlem

zastoupená

panem/paní ředitelem/ředitelkou školy

jméno a příjmení

bydliště

datum narození

(dále jen zaměstnavatel)

a

jméno a příjmení

bydliště

datum narození

rodné číslo

(dále jen zaměstnanec)

(spolu také smluvní strany)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu,

kterou se zakládá pracovní poměr

1. s druhem práce asistent pedagoga

2. místem výkonu práce……………..

3. a dnem nástupu do práce……………

Další ujednání pracovní smlouvy:

1. Sjednává se týdenní pracovní doba v rozsahu x hodin týdně1.

2. Zaměstnanec souhlasí s vysíláním na pracovní cesty. Jako pravidelné pracoviště se sjednává ……

3. Sjednává se zkušební doba v délce …. (nejdéle 3 po sobě jdoucích měsíců)2.

Varianta I.

Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou a to po dobu trvání vzdělávání dítěte/žáka/studenta ve škole nebo po dobu

Nahrávám...
Nahrávám...