dnes je 15.7.2024

Input:

Pracovní posudek

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.14
Pracovní posudek

JUDr. Vladimíra Knoblochová

POSUDEK O PRACOVNÍ ČINNOSTI

podle § 314 ZP

Pan (í) ........................................ , narozen (a)...........................

bytem v ....................................... pracoval (a) v ..............................

v době od .......................... do ........................

Pan ................, nar. ................, bytem ................., pracoval na naší škole v době od ............ do .............. jako ..............

Pan .............. plnil zadané úkoly vždy včas a na požadované úrovni. Má výborné logické myšlení, velmi dobře ovládá látku, kterou vyučuje a dovede ji vhodným a poutavým způsobem podat studentům. Je mezi studenty i svými kolegy velmi oblíbený, a to zejména s ohledem na jeho čestné a přátelské chování.

Pan .......... má vynikající schopnost práce s počítačem, která převyšovala požadavky a potřeby naší školy a významným způsobem přispěla k vysoké kvalitě jeho způsobu výuky. Pan....... je velmi pracovitý a ctižádostivý a má zřetelné předpoklady dalšího růstu.

Pan ........ má velmi dobré organizační schopnosti a při plnění úkolů klade důraz na pečlivost. Dovede reagovat na změnu situace a dovede se vždy správně rozhodnout nebo odhadnout, jak v dané situaci postupovat. K veškeré činnosti přistupuje velmi odpovědně a jeho pracovní disciplína je příkladná.

Tento pracovní posudek se vydává na žádost zaměstnance.

V................. dne ..................

......................................................

ředitel školy

Komentář:

Důvodem právní úpravy povinnosti zaměstnavatele vydávat pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání je jak ochrana zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Nový zaměstnavatel, který přijímá zaměstnance do pracovního poměru, z pracovního posudku získá informace o pracovních a odborných schopnostech nového uchazeče o zaměstnání. Není pochyb, že reference od původního zaměstnavatele mohou být významným kritériem při přijímání zaměstnance do pracovního poměru.

Pracovní posudek

Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek), a to do 15 dnů ode dne žádosti, ne však dříve, než v době 2 měsíců před skončením pracovního poměru.

Pracovním posudkem jsou všechny písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Posudek by tedy měl obsahovat jen takové údaje, které se týkají pracovní činnosti nebo s ní přímo souvisejí. Jiné informace než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem. Pracovním posudkem tedy může být jakákoli listina (písemnost) či soubor více listin (písemností) za předpokladu, že hodnotí skutečnosti, které mají bezprostřední vztah k výkonu práce hodnoceného zaměstnance. Smyslem (účelem), proč je posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek) zaměstnanci vůbec vydáván, je informovat toho, u něhož se zaměstnanec uchází o zaměstnání, o hodnocení práce zaměstnance dosavadním zaměstnavatelem, o kvalifikaci zaměstnance, jeho

Nahrávám...
Nahrávám...