dnes je 15.7.2024

Input:

Odvolání výpovědi

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4
Odvolání výpovědi

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec:

..................................................

bytem: .....................................

V ................... dne ...................

Věc: Odvolání výpovědi

Vážený pane,

dne ............ Vám byla doručena výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), a to z důvodu tzv. nadbytečnosti, kdy zaměstnavatel rozhodl o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce.

S ohledem na změnu rozhodnutí zaměstnavatele o tom, že Vaše pracovní pozice nebude zrušena, odvoláváme tímto Vám doručenou výpověď, a to v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 zákoníku práce. K odvolání výpovědi je třeba Vašeho písemného souhlasu.

V případě, že s odvoláním výpovědi souhlasíte, dovoluji si Vás požádat o Váš písemný souhlas. Po udělení Vašeho souhlasu bude výpověď platně odvolána a Váš pracovní poměr k zaměstnavateli bude nadále trvat.

S pozdravem

Nahrávám...
Nahrávám...