dnes je 15.7.2024

Input:

Očkování

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
Očkování

MUDr. Pavla Hružíková

Mateřská škola může přijmout pouze dítě (neplatí pro 5leté děti s povinnou školní docházkou), které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost vychází z ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a musí být naplněna při přijetí dvouletých dětí do mateřské školy s tím, že rozhodující pro přijetí je aktuální stav proočkovanosti daného dítěte, který je uveden praktickým lékařem pro děti a dorost v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, popř. v evidenčním listu dítěte. Jinak řečeno praktický lékař pro děti a dorost uvede v žádosti o přijetí, v evidenčním listu dítěte, že dítě je nebo není vzhledem ke svému věku řádně očkováno, popřípadě že toto očkování je

Nahrávám...
Nahrávám...