dnes je 4.12.2023

Input:

Dotaz: Rozhodnutí o přijetí při individuálním vzdělávání

5.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ráda bych věděla , zda se vydává zákonnému zástupci rozhodnutí o přijetí, pokud žádá o individuální vzdělávání? Bude mít stejné náležitosti?

Také by mě zajímalo, jestli mám dítěti ukončit vzdělávání, pokud odchází do jiné školy, ale u nás rodič žádá individuální vzdělávání? Dítě k nám chodí rok, dostalo odklad, ale rodiče chtějí individuální vzd., ale bude navštěvovat jinou organizaci. Napsat, či nenapsat odhlášení?

Odpověď:

Novela školského zákona s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání vložením nového ustanovení § 34a - Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne pro jiný způsob povinného předškolního vzdělávání než pravidelnou docházkou do mateřské školy, má na výběr

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce písm. b) nebo c), je

Nahrávám...
Nahrávám...