dnes je 15.7.2024

Input:

Dotaz: Chůva v mateřské škole

12.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaké vzdělání musí splňovat chůva pro práci v mateřské škole.

Odpověď:

Problematiku je nutno řešit s odkazem na platná zákonná ustanovení zákoníku práce a příslušná ustanovení nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č.  564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Podle ustanovení § 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Takže i přesto, že v katalogu prací nenajde ředitel mateřské školy pracovní pozici chůva, je na něm, aby podle činností, které bude po chůvě požadovat, s ohledem na jejich složitost, odpovědnost a namáhavost určil konkrétní platovou třídu.

Například nařízení vlády č. 222/2010 Sb., Díl 2.08 Sociální služby, 2.08.01 Pracovník v sociálních službách ve 4. platové třídě uvádí pod č. 1. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti.

Obdobně Díl 1.06 Společné provozní, výrobní a řemeslné činnosti, 1.06.11 bezpečnostní pracovník ve 4. platové třídě uvádí pod č. 3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.

Lze zvážit i příklady prací uváděné v nám blízkém Dílu 2.16 Výchova a vzdělávání, 2.16.05 asistent pedagoga. Zde bych opět preferovala 4. platovou třídu    1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů, nebo 2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. Uvažovat se dá i o 5. platové třídě 1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků

Nahrávám...
Nahrávám...