dnes je 15.7.2024

Input:

Anafylaktický šok

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4
Anafylaktický šok

MUDr. Pavla Hružíková

Alergie je zvýšená citlivost – obranná reakce imunitního systému, následkem čehož již nedochází k obraně organismu, ale k jeho poškození. Anafylaktická reakce je akutní, život ohrožující alergická reakce, která ovlivňuje celý organismus. Vzniká při opakovaném podnětu alergenu, ale může vzniknout i bez předchozí alergie. Nejčastějším podnětem u dětí bývají potraviny. U dospělých bývá vyvolávacím činitelem spíše bodnutí hmyzem (vosa, včela, had), eventuálně podání léků.

Příznaky

Anafylaxe i alergická reakce většinou začínají svěděním kůže, zčervenáním, kopřivkou, dále slzením a svěděním očí, kýcháním, svěděním a sekrecí z nosu. Dalším příznakem je otok v místě vstupu do organismu a rizikový je otok rtů, jazyka a sliznic a tkání v oblasti obličeje (hlavně oči a ústa) a krku. Postižený má problémy s řečí, cítí stažení krku, začíná být dušný a nervózní, úzkostný. Častá bývá nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha, závratě, trnutí v rukou či ústech. Závažné je postižení dýchacího a srdečně-cévního systému. Po stažení průdušek a průdušinek a otoku dýchacích cest dítě sípe, píská při nádechu či výdechu, je dušné. Cévy se roztahují, snižuje se krevní tlak a prokrvení organismu, čímž dochází k mdlobám. Postupně může dojít až k zástavě dýchání, krevního oběhu a následné smrti. První příznaky se projeví nejpozději do 2 hodin od počátku impulzu. Záleží na způsobu vniknutí do organismu. Příznaky se mohou vrátit, a to až do 24 hodin od vzniku. Většinou již nejsou tak dramatické.

První pomoc

Myslet na možnost alergické reakce a následně anafylaktického šoku. Důležité je uklidnit postiženého. Pokud mělo dítě v minulosti již potíže, zjistit, zda je vybaveno léky proti alergii. Pacienti s již prodělanou anafylaktickou reakcí mají k užití dětský autoinjektor s adrenalinem (EpiPen Jr 150ug injekce). Dítě i rodiče jsou řádně poučení o způsobu použití a osoby pečující o dítě se musejí s jeho užitím důkladně seznámit. Lék se aplikuje vpichem do svalu stehna. Adrenalin je fotosenzitivní, a proto je nutné jej uchovávat v uzavřeném pouzdře.

Pokud se ke kožním příznakům alergie přidá nějaký další (otoky, dušnost, kolaps…), či již dítě prodělalo anafylaktický šok, kontaktujte ZZS na čísle 155. Dále polohujeme dítě dle příznaků – je-li dušné, necháme jej v polosedě; pokud kolabuje, položíme jej na záda a zvedneme dolní končetiny nad úroveň srdce. Je-li to možné, odstraníme žihadlo či působící alergen, dezinfikujeme a chladíme místo vstupu (vpichu). Při otoku v oblasti úst a krku dáme cucat ledovou kostku a přikládáme ledové obklady.

Adrenalinové pero

Adrenalinové pero by u sebe měl mít pacient, u něhož již proběhla anafylaktická reakce, či je zde vysoké riziko jejího vzniku. Randomizovaná studie zjistila, že 15 % matek neumí správně adrenalinové pero použít a léčivo aplikovat. Nyní jsou v České republice dostupná pera pod názvem Epipen (300 mg pro dospělé) a Epipen Jr (150 mg adrenalinu, pro děti 15–30 kg), dále Emerade 150 mg (pro děti). EpiPen i Emerade je auto-injektor, který vypadá jako pero s tenkou jehličkou a obsahuje léčivou látku adrenalin v dávce určené dítěti 15–30 kg (tj. 150 mg). Jeho užití patří do rukou laiků i zdravotníků a může jej aplikovat každý. Je vhodné se řádně poučit o způsobu jeho použití. Při aplikaci se vpichuje jehla do vnější strany stehenního svalu. Není nutné hledat přesné místo a je možno aplikovat přes oděv. Při prudkém zabodnutí pera se uvolní pružina pístu, která zatlačí skrytou jehlu do stehenního svalu a aplikuje dávku léku.

Obr. č. 1: Místo aplikace adrenalinové injekce (Zdroj: https://www.emerade.com/press/images )

Obr. č. 2: Adrenalinové pero EpiPen 150mg (Zdroj:

Nahrávám...
Nahrávám...