dnes je 15.7.2024

Input:

411/2023 Sb., Vyhláška o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 411/2023 Sb., Vyhláška o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2023
o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
192/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění přílohy
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 63 odst. 2 a 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 456/2022 Sb. a zákona č. 407/2023 Sb.:
§ 1
Specifikace komunikace mezi orgánem státní sociální podpory a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy
Specifikace komunikace mezi orgánem státní sociální podpory a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Specifikace komunikace mezi orgánem státní sociální podpory a dodavatelem plynu nebo elektřiny a formát, obsah a struktura datové zprávy
Specifikace komunikace mezi orgánem státní sociální podpory a dodavatelem plynu nebo elektřiny a formát, obsah a struktura datové zprávy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.
 
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 411/2023 Sb.
Specifikace komunikace mezi orgánem státní sociální podpory a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy
A)  Specifikace způsobů odpovědi zaměstnavatele na výzvu orgánu státní sociální podpory
1)  Zaměstnavatel využívá pro odpověď na výzvu orgánu státní sociální podpory tyto způsoby:
a)  odeslání odpovědi doplněného XML souboru z datové schránky zaměstnavatele,
b)  odeslání odpovědi prostřednictvím webového formuláře, nebo
c)  odeslání odpovědi prostřednictvím přímého volání služby založené na standardu GovTalk.
2)  Specifikace způsobu odpovědi zaměstnavatele na výzvu orgánu státní sociální podpory s využitím odeslání doplněného XML souboru z datové schránky zaměstnavatele:
a)  Pro odeslání doplněného XML souboru se využije datová schránka zaměstnavatele nebo datová schránka osoby, kterou zaměstnavatel zmocní prostřednictvím elektronické služby „Správa plných mocí” ePortálu České správy sociálního zabezpečení, a doplněný XML soubor se adresuje do datové schránky určené orgánem státní sociální podpory ve výzvě.
b)  Pro doplnění XML souboru je možné využít vlastní technické prostředky nebo volně dostupný online editor orgánu státní sociální podpory.
3)  Specifikace způsobu odpovědi zaměstnavatele na výzvu orgánu státní sociální podpory prostřednictvím webového formuláře, dostupného v odkazu uvedeném ve výzvě při využití webového formuláře vyžaduje autentizaci zaměstnavatele prostřednictvím Informačního systému datových schránek, nebo datovou schránkou osoby, kterou zaměstnavatel zmocní
Nahrávám...
Nahrávám...