dnes je 15.7.2024

Input:

325/2018 Sb., Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

č. 325/2018 Sb., Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. prosince 2018
o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje výši úhrady za
a)  atestační zkoušku a
b)  aprobační zkoušku.
§ 2
Výše úhrady
(1)  Výše úhrady činí za
a)  atestační zkoušku 500 Kč, přičemž úhrada za
1.  teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,
2.  praktickou část zkoušky činí 250 Kč,
b)  první opakování atestační zkoušky 3 500 Kč, přičemž úhrada za
1.  teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
2.  praktickou část zkoušky činí 1 500
Nahrávám...
Nahrávám...