dnes je 15.7.2024

Input:

280/2018 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

č. 280/2018 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2018
o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. j) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:
§ 1
Lékař může po získání odborné způsobilosti bez odborného dohledu a bez odborného dozoru v rámci poskytování zdravotních služeb
a)  provádět klinické vyšetření pacienta, zahrnující také získání anamnézy a fyzikální vyšetření bez samostatného rozhodování o dalším léčebném postupu,
b)  provádět vizitu s pozorováním vývoje zdravotního stavu pacienta,
c)  pracovat s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,
d)  vést a provádět zápisy do zdravotnické dokumentace,
e)  administrovat přijetí, přemístění a propuštění pacienta s doporučeními stanovenými lékařem se specializovanou způsobilostí,
f)  provádět kontrolu, převazy a ošetření nekomplikovaných ran a dekubitů, včetně ošetření drénů a drenážních
Nahrávám...
Nahrávám...