dnes je 15.7.2024

Input:

Žádost o vydání pracovního posudku

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.15
Žádost o vydání pracovního posudku

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

..............................................

adresa: ..................................

V ........................ dne ..........................

Žádost o vydání pracovního posudku

Vážení,

na základě pracovní smlouvy, kterou jsem uzavřel dne ................. s Vaší školou, jsem pracoval na Vaší škole jako .................. (dále jako "Pracovní smlouva“).

Dne .................. jsem s Vaší školou uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru. Jako den skončení pracovního poměru byl sjednán den ............................

Žádám Vás tímto v souladu s ustanovením § 314 ZP o vydání posudku o pracovní činnosti, a to do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.

..................................................

(zaměstnanec)

Škola ........................., IČO: ....................., se sídlem ..................., tímto potvrzuje převzetí této žádosti o vydání pracovního posudku.

V ...................... dne ......................

............................................................

(zaměstnavatel)

KomentářKomentář:

Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek), a to do 15 dnů ode dne žádosti, ne však dříve, než v době 2 měsíců před skončením pracovního poměru.

Pracovním posudkem jsou všechny písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Posudek by tedy měl obsahovat jen takové údaje, které se týkají pracovní činnosti nebo s ní přímo souvisejí. Jiné informace, než ty které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem.

Podle Nejvyššího soudu ČR (21 Cdo 4274/2017): Posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek) je dokument, případně soubor dokumentů, týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Pracovní posudek sice smí obsahovat pouze hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace a schopností, může ale obsahovat i hodnocení dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Mohou to tedy být jakékoli skutečnosti, jejichž jednotícím kritériem je pouze vztah k výkonu práce zaměstnance. Pracovní posudek tak může obsahovat nejen informaci o dosažené kvalifikaci zaměstnance a o tom, jaké práce zaměstnanec u zaměstnavatele vykonával, nýbrž i hodnocení jeho celkového vztahu k práci a ke spolupracovníkům, jakož

Nahrávám...
Nahrávám...