dnes je 15.7.2024

Input:

Žádost o poskytnutí pracovního volna

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.1
Žádost o poskytnutí pracovního volna

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

..............................................

adresa: ..................................

V ........................ dne ..........................

Věc: Žádost o poskytnutí pracovního volna

Vážený pane řediteli,

na základě pracovní smlouvy, kterou jsem uzavřel dne 2. ledna 2017 s Vaší školou, pracuji na Vaší škole jako ekonom.

Byl jsem předvolán k Obvodnímu soudu pro Prahu 10, abych vypovídal jako svědek ve věci projednávané u uvedeného soudu pod spis. zn. 2 Cm 123/2020. Jednání, na které jsem byl jako svědek předvolán, se bude konat dne 2. března 2024 od 9.00 u Obvodního soudu pro Prahu 10. Kopii předvolání přikládám v příloze tohoto dopisu.

Žádám Vás tímto ve smyslu § 200 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 202 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí pracovního volna tak, abych mohl vykonat svou svědeckou povinnost. Předpokládám, že budu zpět v práci do 12.00 téhož dne.

S pozdravem,

V Praze dne 15. února 2024 ...................................

zaměstnanec

Komentář:

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí,

Nahrávám...
Nahrávám...