dnes je 19.7.2024

Input:

Whistleblowing - Co jsou interní kanály pro oznamování a jak je zavádět

28.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16 Whistleblowing - Co jsou interní kanály pro oznamování a jak je zavádět

JUDr. Pavel Koukal

Základem a výchozím předpokladem celé konstrukce whistleblowingu jsou interní kanály pro oznamování protiprávního (nekalého) jednání, které jsou v dotčené právní úpravě anebo v aplikační praxi označovány rovněž jako vnitřní oznamovací systémy, etické a protikorupční ohlašovací linky apod. Jejich označení a celkové nastavení v rámci té které organizace je přitom závislé jednak na konkrétní oblasti soukromé anebo veřejné sféry, ve které jsou zaváděny, a dále pak i na cíli a zaměření takového interního kanálu.

Jinak jsou z logických důvodů označovány a nastavovány interní kanály například ve veřejné správě a samosprávě, kde jsou primárně chápány jako součást protikorupčních opatření, a jinak zase u obchodních korporací, ve kterých jsou interní kanály pro oznamování jedním ze základních nástrojů v rámci korporátní compliance a CMS s podstatně širším záběrem rizik, než je pouze prevence korupce a korupčního chování.

Bez ohledu na shora popsané odlišnosti ale platí, že zavedení interních kanálů pro oznamování je ve všech případech základním organizačním předpokladem pro vlastní podání (učinění) oznámení o nekalém jednání uvnitř organizace, na které pak už bezprostředně navazují další klíčové složky whistleblowingu, tj. tzv. následná opatření (prošetřování oznámení) a ochrana oznamovatele.

Všechny tyto hlavní složky přitom v praxi tvoří vzájemně propojený a nedílný

Nahrávám...
Nahrávám...