dnes je 30.6.2022

Input:

Typologie projektů v prostředí mateřské školy

15.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Typologie projektů v prostředí mateřské školy

Bc. Lenka Polášková

(Prášilová, M., 2004)

Obrázek 1: Terminologie a typologie v oblasti projektů, dle Prášilové

Terminologie v oblasti projektování

Projektování pedagogické práce – zahrnuje plánování a přípravu pedagoga, spojenou například s tvorbou třídního vzdělávacího programu či školního vzdělávacího programu. Úzce je navázána na činnost s dokumentací v mateřské škole.

Projektování mimoškolních aktivit - zahrnuje přípravu a realizaci aktivit nad rámec náplně školy.

Projektování rozvoje školy (manažerské projektování ⇨ zpravidla se s uvedeným typem můžeme setkat u vedoucích pracovníků ve školství, zahrnuje souhrnné plánování, spojené s rozvojem a směřováním školy jako celku.

Pedagogický projekt – zpravidla se zaměřuje na výchovně-vzdělávací proces s využitím tzv. projektové metody.

Projektování za účelem získání grantové či dotační podpory – viz například projekt „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání”.

Časová osa

Typologie pedagogického projektování, podle

Nahrávám...
Nahrávám...