dnes je 15.7.2024

Input:

Rizika spojená s poruchami příjmu potravy

20.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.4 Rizika spojená s poruchami příjmu potravy

MUDr. Pavla Hružíková

Zvýšení příjmu potravy – obezita

Obezitu definujeme jako nadměrné zmnožení tukové tkáně, nikoli pouze hmotnosti. K posouzení obezity u dětí, obzvlášť v nižším věku, včetně předškolního, se používají tzv. percentilové tabulky. Poté se přechází k hodnocení podle BMI (Body Mass Index – poměr hmotnosti k výšce těla na druhou [kg/m2]). Za nadváhu se považuje BMI v rozmezí 25–29,9, za obezitu BMI nad 30 kg/m2, která má tři stupně. Další možností hodnocení je měření tzv. kožní řasy, tj. množství podkožního tuku na předem určených místech těla (např. oblast nad tricepsem paže). Tělesná hmotnost ve věku 3–6 let by se měla pohybovat mezi 14–21 kg.

Příčiny obezity bývají nejčastěji behaviorální, proto je nutná změna stravovacích návyků celé rodiny a změna pohybové aktivity. Mezi další příčiny řadíme genetické, spojené s jinými znaky a často s mentální retardací. Ty jsou však velmi vzácné. Další organickou příčinou mohou být poruchy endokrinní – změny hormonů. Zvláštní skupinou jsou příčiny iatrogenní (tzn. způsobené lékařem), kdy je obezita jedním z nežádoucích účinků užívání kortikoidů, psychofarmak, neuvážené aplikace inzulínu.

Nadváha a obezita mají závažné dopady na naše zdraví. Jedním z nejčastějších je infarkt myokardu v důsledku aterosklerózy a zvýšené hladiny cholesterolu. U dětí je podstatným problémem také snížená glukózová tolerance a v jejím důsledku vznik cukrovky. Obezita představuje nemalou zátěž pro náš pohybový aparát, zatěžuje neúměrně klouby, obzvláště dolních končetin a dochází k jejich degeneraci. Dále dochází k postižení reprodukčních orgánů a často k neplodnosti v dospělém věku. Nesmíme také opomenout psychosociální stránku tohoto problému, kdy děti s obezitou mohou být vyčleněny z kolektivu či odsunuty na okraj pro vzhled a sníženou fyzickou výkonnost (např. při hře). Jsou vystaveny kritice a posměchu svých vrstevníků. Dochází k depresím a mnohdy k dalšímu koloběhu přejídání.

Způsob správné výživy je v dětství o to důležitější, že tukové buňky se teprve vytvářejí. V dospělosti poté již jen nabývají, popřípadě ztrácejí na svém objemu a obsahu tuku

Nahrávám...
Nahrávám...