dnes je 19.7.2024

Input:

První pomoc

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 První pomoc

MUDr. Pavla Hružíková

Úvod do problematiky

Resuscitace je součástí první pomoci. Povinnost poskytnutí první pomoci není v zákonech výslovně uvedena. Je tedy dána pouze nepřímo – na základě § 150 a § 151 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, kde je definován postih za neposkytnutí první pomoci.

Specifikace poskytnutí první pomoci při účasti na dopravní nehodě je definována § 151 TZ:

Za poskytnutí pomoci je považováno zavolání záchranné služby a setrvání na místě do doby příjezdu záchranné služby, během níž je projevena snaha o provedení laické první pomoci.

 

Komunikace se záchrannou službou

Záchrannou službu přivoláme vytočením českého čísla 155 nebo evropského 112. Novější propagované číslo 112 je možno použít v celé Evropě, je možnost jej vytočit z telefonu bez SIM karty , jeho poskytovatelé jsou schopni přibližně lokalizovat místo volajícího. Nevýhodou tohoto čísla je nutnost přepojení na dispečera se zdravotním vzděláním a tím malé zpoždění.

V případě kontaktování integrovaného záchranného systému je nutno uvést následující údaje:

1. kdo volá – identifikace volajícího jménem, popř. profesí či účastí na dané události;
2. počet postižených – vhodné je určení, zda se jedná o dospělého či dítě, přibližný věk;
3. co se stalo – jednoduché, ale přesné určení události, popis postižení, vědomí, krvácení;
4. místo zásahu – adresa, umístění vchodu, podlaží, popř. osoba čekající na ZZS;
5. poskytovat informace dle pokynů dispečerů, zodpovědět jejich dotazy.


Důležité je pokládat telefon až PO ukončení hovoru dispečerem. V případě potřeby dalších informací čekat na zpětný hovor.  

 

Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Nahrávám...
Nahrávám...