dnes je 15.7.2024

Input:

Provozní řád školní zahrady mateřské školy

3.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.2 Provozní řád školní zahrady mateřské školy

Mgr. Lenka Polášková

VZOR

I. Údaje o zařízení

Název organizace:

Sídlo mateřské školy:

Telefon:

IČO:

Odpovědná osoba:

Platnost řádu:

Účinnost řádu:

II. Popis zařízení

Typ zařízení: Mateřská škola je zařízením s celodenním režimem, s využitím školní zahrady.

Provozní doba mateřské školy:

Podmínky pro provoz

Bližší specifikace je uvedena ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

III. Provoz školní zahrady pro veřejnost
  1. Školní zahrada je přístupná v pracovní dny od do hodin. Od počátku měsíce do posledního, kalendářního dne, měsíce .
  2. Za pobyt na školní zahradě si každý návštěvník ručí sám.
  3. Vstup dětí je povolen jen za doprovodu osoby, která za dítě odpovídá.
  4. Houpačky, kolotoče, skluzavky a statické herní prvky, jsou určeny pouze pro děti od 3 let do 7 let. A to pouze za přímého dohledu, dospělé osoby.
  5. Provoz školní zahrady, může být pozměněn z důvodu nařízení vlády a dalších
Nahrávám...
Nahrávám...