dnes je 15.7.2024

Input:

Potvrzení o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání

29.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.32 Potvrzení o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání

Potvrzení o platbách úplaty za předškolní vzdělávání (školného)

Vzor
Mateřská škola ...

Adresa: …

IČO …

Zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení dne: …

Potvrzuje, že za pobyt dítěte:

jméno a příjmení: ………………………………………………………….

datum narození: …………………………

adresa………………………………………………………………………

byla v roce …… uhrazena úplata za předškolní vzdělávání podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

v celkové výši…………………………………Kč, slovy: ………………………….

V……………………………………………………………….

Dne…………………………………………………………

Podpis ředitelky MŠ:

Razítko školy:

Nahrávám...
Nahrávám...