dnes je 13.4.2024

Input:

Postup při zvláštním zápisu do MŠ 2023

5.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.16
Postup při zvláštním zápisu do MŠ 2023

Mgr. Lenka Polášková

Příspěvek navazuje na ustanovení § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) a zohledňuje změny, které přináší novela č. 20/2023 Sb. účinná od 24.1.2023. Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pravidla zvláštního zápisu platí pro všechny školy, které jej vyhlásí, a to bez ohledu na zřizovatele.

Ředitel školy není povinen vyhlásit zvláštní zápis – může zvolit variantu jednotného termínu zápisu nebo variantu zvláštního zápisu v pozdějším termínu (v této variantě tedy proběhnou dva zápisy). O volbě, zda uskutečnit jednotný nebo navíc i zvláštní zápis, bude rozhodovat ředitel školy v dohodě se zřizovatelem. Pokud se ředitel školy rozhodne pro variantu se zvláštním zápisem, stanoví termín a místo zvláštního zápisu po dohodě se zřizovatelem; termín stanoví kdykoli v rozmezí od 1. 6. do 15. 7. (tzn. neprobíhá celý měsíc a půl).

Ředitel školy stanoví termín a místo konání zvláštního zápisu nejpozději spolu s oznámením o konání zápisu podle školského zákona způsobem v místě obvyklým. Na zvláštní zápis se vztahují pravidla pro zápis dle školského zákona, s výjimkou termínu konání. Škola obdrží seznam dětí obvyklým způsobem v souladu s § 34 odst. 4 ŠZ. Ředitel školy dále zveřejní kritéria přijímání, předpokládaný počet přijímaných dětí a informace ke zvláštnímu zápisu způsobem v místě obvyklým (zpravidla na nástěnce, na vstupních dveřích školy, na webových stránkách školy či obce apod.).

Kritéria zápisu

Oproti běžnému zápisu bude ředitel školy pro určení spádovosti vycházet zpravidla pouze z místa pobytu dítěte, protože cizinci, kterých se zvláštní zápis týká, většinou nemají trvalý pobyt. Zákon neukládá povinnost stanovit kritéria přijímání, nicméně jsou nezbytná v případě, že mateřská škola nemůže vyhovět všem uchazečům.

Zvláštní zápis je určen pouze dětem:

  • Kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

  • Kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

  • Zákonný zástupce ani dítě nejsou povinni se zápisu osobně zúčastnit.

Žádost je možné podat:

Ústně do protokolu (typicky osobní účastí

Nahrávám...
Nahrávám...