dnes je 15.7.2024

Input:

Počty dětí ve třídách

19.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Počty dětí ve třídách

Bc. Lenka Polášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 3, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.:

Počty dětí ve třídách mateřské školy

§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.:

Mateřská škola má nejméně:

a) 15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b) 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,

c) 16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a

d) 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.

§ 2 byl vložen nový odstavec 2, který zní:

Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně:

a) 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b) 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a

c) 16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.

§ 2 odst. 3

Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

§ 2 odst. 4

Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

§ 2

Nahrávám...
Nahrávám...