dnes je 7.2.2023

Input:

Plán hlavních úkolů České školní inspekce pro školní rok 2022/2023 - struktura pro předškolní vzdělávání

25.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.23
Plán hlavních úkolů České školní inspekce pro školní rok 2022/2023 – struktura pro předškolní vzdělávání

Mgr. Lenka Polášková

Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení.

Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe, a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka, v rámci inspekční činnosti:

  1. získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení
  2. zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,
  3. zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích
  4. programů a akreditovaných vzdělávacích programů, a dále podmínky a průběh poskytování poradenských
  5. služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
  6. zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým
  7. vzdělávacím programem,
  8. vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
Nahrávám...
Nahrávám...