dnes je 22.7.2024

Input:

Oznámení zaměstnavatele, že trvá na výkonu práce

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.16
Oznámení zaměstnavatele, že trvá na výkonu práce

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec:

..................................................

bytem: .....................................

V ................... dne ...................

Oznámení zaměstnavatele, že trvá na tom, aby zaměstnanec dál konal svou práci

Vážený pane,

na základě pracovní smlouvy, kterou jste uzavřel dne ............. s naší školou (přesné označení) jako zaměstnavatelem, pracujete v naší škole jako ..................

Dne ........... jste mi doručil okamžité zrušení pracovního poměru s naší školou, ve kterém uvádíte, že nemůžete dále konat sjednanou práci bez vážného ohrožení svého zdraví.
K mé žádosti, abyste tuto skutečnost doložil lékařským posudkem, jak to vyžaduje ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), jste mi sdělil, že lékařský posudek nemáte a nevidíte důvod, proč byste jej mít měl. Ode dne ........ jste následně již nepřišel do práce.

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce vyžaduje k platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru mimo jiné lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který potvrdí, že zaměstnanec nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, považujeme Vámi doručené okamžité zrušení pracovního poměru za neplatné.

Oznamuji Vám tímto v souladu s ustanovením § 70 odst. 1 zákoníku práce, že trvám na tom, abyste i nadále konal svou práci v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou. V této souvislosti si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že nevyhovíte-li této výzvě, bude naše škola oprávněna po Vás požadovat náhradu škody, která jí tím vznikne, a to ode dne doručení tohoto oznámení.

S pozdravem,

......................................................

zaměstnavatel

Níže podepsaný ..................., nar. ..................., bytem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto oznámení.

V .................... dne ..................

......................................................

zaměstnanec

Komentář:

V případě, že zaměstnanec dal zaměstnavateli neplatnou výpověď, okamžitě s ním neplatně zrušil pracovní poměr nebo neplatně zrušil pracovní poměr ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Oznámení musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou postupem podle § 334 a násl. zákoníku práce. V případě, že zaměstnanec

Nahrávám...
Nahrávám...