dnes je 15.7.2024

Input:

Odlišná organizace školního roku v mateřských a základních školách

13.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.5 Odlišná organizace školního roku v mateřských a základních školách

Mgr. Lenka Polášková

Odlišná organizace školního roku je možná v situacích, kdy není možné realizovat prezenční výuku. Povolení je nutné získat od MŠMT. Důvody jsou striktní – nepředvídané závažné organizační důvody. Změny v organizaci se řídí § 24 odst. 3 ŠZ.

Parametry změn organizace školního roku v základní škole

Školní rok je zahájen 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Období vyučování je však odlišné. Začíná 1. září, avšak končí 30. června následujícího kalendářního roku. V období, které spadá na období vyučování, je možné měnit organizaci pouze ze závažných důvodů. Vyhlásit je možné nejvýše 5 volných dnů. Pokud dojde k závažným důvodům změny organizace školního roku, postupuje MŠMT v souladu s ustanovením školského zákona. Jedná se například o technické, nebo závažné organizační důvody, kdy není možné zajistit výuku žáků (rekonstrukce budovy, havarijní stavy, doporučení KHS apod.).

Při změně organizace školního roku podává žádost ředitel školy.

POZOR!

  • Nezapomeňte, že MŠMT bude vždy požadovat, aby tuto skutečnost projednal ředitel nejprve se zřizovatelem školy.

  • Změna musí být projednána bezodkladně a projednána se zákonnými zástupci žáků, obdobně jako v případě volných dnů vyhlašovaných v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona.

  • Nutné je vyplnit formulář žádost o odlišnou organizaci školního roku.

  • Možnost vyhlásit volné dny ředitelem nebo stanovit odlišnou organizaci školního roku, se nevztahují na mateřské školy a jazykové školy s právem

Nahrávám...
Nahrávám...