dnes je 22.7.2024

Input:

Nový dotaz

5.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den,a)

jsme soukromá mateřská a základní škola. Ráda bych se zeptala, zda se mohu při vyměřování mezd řídit tabulkou Zaručených mezd?

Pokud ano, pak si ověřuji, zda je v pořádku zařadit nepedagogy do 4. třídy, učitelé MŠ a ZŠ do 5. třídy a ředitele MŠ a ZŠ do 6. třídy?4. 7. a 8. třída: 10 8005. 9. a 10. třída 12 0006. 11. a 12. třída 12 000b)

Dále by mě zajímalo, zda si učitel může vzít volno na návštěvu lékaře na celý den? Je počet dnů u lékaře ve školním roce nějak limitován nebo si učitel může chodit jak často chce/potřebuje?

Učitel má prý právo si vzít placené volno na svadbu či pohřeb. Jakých rodinných příslušníků se to musí týkat? Musím např. proplácet pohřeb manželčina otce? Nebo svatbu sestry?DěkujiPavla Hajian

Odpověď:

1a)

Danou problematiku upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina   prací               

Nejnižší   úroveň   zaručené   mzdy

                          ---------------------------------------

                           v   Kč   za   hodinu         v   Kč   za   měsíc

                ---------------------------------------------------------------

  1.                             55,00                   9   200

 ---------------------------------------------------------------  

 2.                             60,70                  10   200

 ---------------------------------------------------------------  

 3.                             67,00                  11   200

 ---------------------------------------------------------------  

 4.                             74,00                  12   400

 ---------------------------------------------------------------  

 5.                             81,70                  13   700

 ---------------------------------------------------------------  

 6.                             90,20                  15   100

 ---------------------------------------------------------------  

 7.                             99,60                  16   700

 ---------------------------------------------------------------  

 8.                            110,00                  18   400

 ---------------------------------------------------------------  

V příloze k tomuto nařízení vlády Výchova a vzdělávání jsou uvedeny tyto příklady prací a jejich zařazení do příslušné skupiny:

 

4. skupina

1. Vzdělávací činnost v zájmových kurzech.

2. Vychovatelská činnost v zájmovém vzdělávání.

5. skupina

1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

2. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených kurzech ukončená závěrečnou zkouškou.

3. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí předškolního věku.

4. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s výučním listem.

5. Komplexní vychovatelská, metodická, poradenská a další pedagogická činnost rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. Koordinace práce vychovatelů.

6. Výchovná a vzdělávací činnost rozvíjející dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

 

6. skupina

1. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech.

2. Provádění speciálně pedagogických prací.

 

7. skupina

1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.

2. Tvorba koncepcí a programů vzdělávání a provádění dalších specializovaných metodologických prací v oblasti pedagogiky a psychologie.

3. Metodická a specializovaná poradenská vychovatelská činnost, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.

4. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.

 

8. skupina

1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

 

Podle výše uvedeného by práce učitelky mateřské školy měla být zařazena do 5. skupiny prací s nejnižší úrovní zaručené mzdy 13700 Kč měsíčně, práce učitele základní školy do 6. skupiny prací s nejnižší úrovní zaručené mzdy 15100 Kč.

 

V případě nepedagogických pracovníků je třeba v příloze k citovanému nařízení vlády nalézt příslušný příklad práce a jeho zařazení do konkrétní skupiny prací. Například provádění domovnických a školnických prací včetně drobné

Nahrávám...
Nahrávám...