dnes je 25.2.2024

Input:

Nový dotaz

5.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den,



a)

jsme soukromá mateřská a základní škola. Ráda bych se zeptala, zda se mohu při vyměřování mezd řídit tabulkou Zaručených mezd?

Pokud ano, pak si ověřuji, zda je v pořádku zařadit nepedagogy do 4. třídy, učitelé MŠ a ZŠ do 5. třídy a ředitele MŠ a ZŠ do 6. třídy?



4. 7. a 8. třída: 10 800



5. 9. a 10. třída 12 000



6. 11. a 12. třída 12 000



b)

Dále by mě zajímalo, zda si učitel může vzít volno na návštěvu lékaře na celý den? Je počet dnů u lékaře ve školním roce nějak limitován nebo si učitel může chodit jak často chce/potřebuje?

Učitel má prý právo si vzít placené volno na svadbu či pohřeb. Jakých rodinných příslušníků se to musí týkat? Musím např. proplácet pohřeb manželčina otce? Nebo svatbu sestry?



Děkuji



Pavla Hajian

Odpověď:

1a)

Danou problematiku upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina   prací               

Nejnižší   úroveň   zaručené   mzdy

                          ---------------------------------------

                           v   Kč   za   hodinu         v   Kč   za   měsíc

                ---------------------------------------------------------------

  1.                             55,00                   9   200

 ---------------------------------------------------------------  

 2.                             60,70                  10   200

 ---------------------------------------------------------------  

 3.                             67,00                  11   200

 ---------------------------------------------------------------  

 4.                             74,00                  12   400

 ---------------------------------------------------------------  

 5.                             81,70                  13   700

 ---------------------------------------------------------------  

 6.                             90,20                  15   100

 ---------------------------------------------------------------  

 7.                             99,60                  16   700

 ---------------------------------------------------------------  

 8.                            110,00                  18   400

 ---------------------------------------------------------------  

V příloze k tomuto nařízení vlády Výchova a vzdělávání jsou uvedeny tyto příklady prací a jejich zařazení do příslušné skupiny:

 

4. skupina

1. Vzdělávací činnost v zájmových kurzech.

2. Vychovatelská činnost v zájmovém vzdělávání.

5. skupina

1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

2. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených kurzech ukončená závěrečnou zkouškou.

3. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí předškolního věku.

4. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s výučním listem.

5. Komplexní vychovatelská, metodická, poradenská a další pedagogická činnost rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. Koordinace práce vychovatelů.

6. Výchovná a vzdělávací činnost rozvíjející dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

 

6. skupina

1. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech.

2. Provádění speciálně pedagogických prací.

 

7. skupina

1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.

2. Tvorba koncepcí a programů vzdělávání a provádění dalších specializovaných metodologických prací v oblasti pedagogiky a psychologie.

3. Metodická a specializovaná poradenská vychovatelská činnost, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.

4. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.

 

8. skupina

1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

 

Podle výše uvedeného by práce učitelky mateřské školy měla být zařazena do 5. skupiny prací s nejnižší úrovní zaručené mzdy 13700 Kč měsíčně, práce učitele základní školy do 6. skupiny prací s nejnižší úrovní zaručené mzdy 15100 Kč.

 

V případě nepedagogických pracovníků je třeba v příloze k citovanému nařízení vlády nalézt příslušný příklad práce a jeho zařazení do konkrétní skupiny prací. Například provádění domovnických a školnických prací včetně drobné

Nahrávám...
Nahrávám...