dnes je 22.7.2024

Input:

Metody práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

9.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:11

Cílem on-line semináře je seznámit asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.), poruchou pozornosti a dalšími diagnózami, s vhodnými metodami práce s těmito žáky, jejich aktivizací, prevencí přetížení a motivací. Účastníci budou mít dostatek prostoru pro své dotazy, sdíleny budou příklady dobré praxe.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen:

  • především asistentům pedagoga na ZŠ
  • pedagogům, speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům

Lektor

Mgr. Lenka Bittmannová

Mgr. Lenka Bittmannová

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 pracuje v Národním ústavu pro autismus. V SPC NAUTIS působí od jeho vzniku v roce 2014 jako speciální pedagog a zástupkyně ředitelky. V roce 2017 dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha pod vedením MUDr. Brodové, PhDr. Gjuričové a Mgr. Kubičky, v letech 2017–2019 absolvovala navazující supervizní výcvik u PhDr. Šárky Gjuričové. Zaměřuje se na poradenskou činnost, nácviky sociálních a komunikačních dovedností u dětí, včetně alternativní komunikace (v roce 2014 absolvovala kurz PECS, Picture Exchange Communication System – Training, v centru Pyramid Educational Consultants v Northamptonu, UK), párovou a rodinnou terapii a práci se sourozenci dětí s PAS. Věnuje přednáškové a publikační činnosti.

Nahrávám...
Nahrávám...