dnes je 19.7.2024

Input:

Individuální vzdělávací plán a realizace podpůrných opatření

25.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.5 Individuální vzdělávací plán a realizace podpůrných opatření

Bc. Lenka Polášková

Obr.: Jednotlivé kroky MŠ při realizaci druhého až pátého stupně podpůrných opatření

Poznámka: V kroku 2 zasílá škola školskému poradenskému zařízení hodnocení dítěte (zde mívají ŠPZ své formuláře umístěné ke stažení na webových stránkách), souhlas zákonného zástupce, žádost o poskytnutí poradenské pomoci, plán pedagogické podpory.

Upozornění: Dokumentaci dítěte (žáka) do ŠPZ nikdy nezasíláme prostřednictvím osobního e-mailu! Tyto údaje spadají do kategorie ochrany osobních údajů. Vhodné je zasílat dokumentaci prostřednictvím datové schránky, případně poštou, avšak doporučeně.

Individuální vzdělávací plán dítěte se SVP

Ministerstvo školství se rozhodlo kvůli z jejich pohledu příliš rozšířenému využití individuálního vzdělávacího plánu, „dále jen IVP”, jakožto podpůrného opatření jeho využití limitovat. Pokud bude dostatečně zřejmé z poradenského doporučení, jak má být žák ve škole vzděláván, nebude nutné tvořit individuální vzdělávací plán. Bude ovšem záležet na tom, zda poradna dostatečně sdělí škole, jak má pro toho konkrétního žáka zorganizovat výuku. Důvodem změn je odlišná praxe na školách a ne vždy efektivní využití. Nicméně náležitosti IVP zůstávají novelizovanou vyhláškou nastaveny, předlohu nalezneme v příloze č. 2. I po novele setrvává rezerva v oblasti terminologie. Předlohy formulářů nejsou přizpůsobeny specifikům zařízení předškolní výchovy a vzdělávání. To v praxi znamená přetrvávající administrativní zátěž pro pedagogické pracovníky bez kvalifikace v oblasti speciálně pedagogických disciplín. V manuálu jsme tedy do příloh zařadili předlohy dokumentů, které odpovídají požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů, avšak terminologií odpovídající prostředí a specifikům mateřských škol.

Komentář autorky: Přestože zde vidíme snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o eliminaci zátěže v oblasti administrativy, domnívám se, že rovina omezení požadavku na IVP nepřinese v praxi očekávaný výsledek. Pokud nastane situace, kdy proběhne inspekční

Nahrávám...
Nahrávám...