dnes je 19.7.2024

Input:

Dotaz: Zřízení detašovaného pracoviště

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den, co vše je potřeba zařídit, zřizovatel uvažuje o zřízení detašovaného pracoviště, které by nebylo umístěno na pozemku stávající mateřské školy.

Odpověď:

Předpokládám, že se jedná o investiční akci, kterou zařizuje zřizovatel. Po kolaudaci nového objektu zřizovatel aktualizuje zřizovací listinu mateřské školy a předá do užívání mateřské škole další nemovitý majetek.

Je třeba řešit změny v Rejstříku škol a školských zařízení. Na krajský úřad je třeba zaslat žádost o navýšení kapacity mateřské školy, zařadit nové místo výkonu činnosti školy. K žádosti musí být doložen doklad osvědčující užívací právo mateřské školy k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby, stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat

Nahrávám...
Nahrávám...