dnes je 22.7.2024

Input:

Dotaz: Zařazení dítěte do 3.stupně podpůrného opatření

21.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak postupovat od 1.9.2016 v MŠ, při zařazení dítěte do 3.stupně podpůrného opatření.

Odpověď:

Danou problematiku upravuje ustanovení § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podle tohoto ustanovení jsou podpůrná opatření doporučená škole školským poradenským zařízením poskytována bezodkladně po jejich obdržení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

Písemný informovaný souhlas obsahuje

a)      výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,

b)      informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,

c)       informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat, a

d)      podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl.

Pokud není možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na základě

Nahrávám...
Nahrávám...