dnes je 7.2.2023

Input:

Dotaz: úplata za předškolní vzdělávání u dětí s odkladem školní docházky

13.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Musí děti s odkladem školní docházky platit školné od 1.9.2017? A které děti jsou od úplaty školného osvobozeny?

Odpověď:

Danou problematiku řeší ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že:

„Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.“

Z výše uvedeného vyplývá, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné

Nahrávám...
Nahrávám...