dnes je 19.7.2024

Input:

Dotaz: Ukončení individuálního vzdělávání rodičem

13.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Rodiče oznámili individuální vzdělávání dítěte v povinném předškolním vzdělávání na celý školní rok. Nyní chtějí, aby dítě nastoupilo k prezenční docházce. Jak má rodič postupovat? Podá žádost o prezenční docházku? Podá oznámení o ukončení individuálního vzdělávání dítěte? Musí/může MŠ žádosti vyhovět?

Odpověď:

Individuální předškolní vzdělávání upravuje ustanovení § 34b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo

Nahrávám...
Nahrávám...