dnes je 2.6.2023

Input:

Dotaz: Snižování počtu dětí v běžné třídě s dětmi s SVP

12.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Chtěla bych vědět, jak probíhá snižování počtu dětí v běžné třídě s dětmi s SVP.

Odpověď:

Z dotazu není zřejmé, zda se jedná o snižování počtu dětí v mateřské nebo základní škole. Nicméně právní úprava je pro oba druhy škol obdobná.

Podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 (to je 24 dětí) snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.

Nejvyšší počet dětí se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně s jiným než mentálním postižením.

Od 1. 9. 2020 bude dále platit, že za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí na třídu snižuje o 2 děti.

Toto snížení počtu dětí je však pouze orientační, protože se neuplatní u školy, které jeho

Nahrávám...
Nahrávám...