dnes je 22.7.2024

Input:

Dotaz: Směny a překrývání učitelek

29.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat na pauzu na oběd. Podle zákoníku práce je povinná půl hodinová pauza na oběd po 6-ti odpracovaných hodinách. Dále je ale povinnost 2,5 hodin překrytí na třídě. Při pracovní době učitelek, kdy mají 31 hodin denně vychází, pokud to vezmeme opravdu na rozdělení 31 hodin týdně, 6:15 hodin 4x denně, tudíž by měla učitelka mít nárok na obědovou pauzu. Když se jí však přidá obědová 30 minutová pauza, není možné zvládat překrytí na třídě.

Jak je to s překrýváním u tříd, kde slouží svých 20 hodin PPČ paní zástupkyně?

Odpověď:

V dotaze popisovanou problematiku poskytnutí přestávky na jídlo a oddech řeší ustanovení § 88 zákoníku práce ( z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle tohoto ustanovení  je zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první. Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech

Nahrávám...
Nahrávám...