dnes je 22.7.2024

Input:

Dotaz: školkovné během nouzového stavu

27.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zajímalo by mne, jak je to se zákonnými poplatky pro období vyhlášeného nouzového stavu - typicky jak je to s placením nebo pozastavením placení pobytu dítěte v mateřské školce, stravné je asi jasné, ale jak je to s pobytem ve školce, je nutné ho platit nebo je to z rozhodnutí ředitele té - které státní mateřské školky nebo není povinnost pobyt vedle stravného platit po dobu vyhlášeného nouzového stavu, je toto explicitně upraveno?

Odpověď:

Úplatu za vzdělávání v mateřské škole v podrobnostech upravuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podle odst. 5 citovaného ustanovení pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše stanovené úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 (přerušení nebo omezení provozu mateřské škole v době hlavních prázdnin), v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Rodiče mohou požádat o osvobození od úplaty za vzdělávání v mateřské škole z důvodů uvedených v ustanovení § 6 odst. 6 citované vyhlášky:

                (6) Osvobozen od úplaty je

  1. zákonný zástupce dítěte, který

Nahrávám...
Nahrávám...