dnes je 17.4.2024

Input:

Dotaz: Pracovní úraz

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše paní uklizečka spadla v práci a vymkla si loket. Dnes. Jaký bude můj postup ohledně hlášení pracovního úrazu, pojišťovny....

Odpověď:

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání upravuje zákopník práce v ustanovení § 105.

Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo

  1. ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
  2. k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Stěžejní význam v oblasti pracovních úrazů - hlášení a evidence má nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, kde jsou zakotveny povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti a dochází tak k zajištění toků důležitých informací nejen pro statistické účely.

Zaměstnavatel je povinen ohlásit (způsob ohlášení si zvolí zaměstnavatel; např. telefonicky, faxem,

Nahrávám...
Nahrávám...