dnes je 10.6.2023

Input:

Dotaz: Povinné předškolní vzdělávání dítěte s odloženou školní docházkou

21.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den,

jakou variantu povinného předškolního vzdělávání zvolit v případě dítěte s odloženou školní docházkou, jehož současný zdravotní stav nedovoluje zahájení docházky do mateřské školy? Případně jaké náležitosti má mít lékařské potvrzení?

Děkuji

Odpověď:

Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání upravuje ustanovení § 34a odst. 5 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání):

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Pokud dítěti jeho zdravotní stav neumožňuje pravidelnou docházku do mateřské školy,

Nahrávám...
Nahrávám...