dnes je 22.2.2024

Input:

Dotaz: Postup při ukončení smlouvy na postu ředitelky MŠ

6.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím Vás o radu při řešení pracovněprávního problému.

Od 1. 1. 2021 jsem nastoupila do funkce ředitelky školy a včera mi odstupující ředitelka odmítla podepsat návrh pracovní smlouvy.

Stávající stav :

- Pracovní smlouva od 8. 9.1986 ONV odbor školství + dodatek z 1.1.2003 jako učitelka

- Funkce ŘŠ od 1. 8. 2005 do 31.12.2020

Po ukončení funkce zůstává v platnosti pracovní smlouva na pozici učitelky.

Možnosti:

1. Pokračuje jako učitelka - nabídka plného úvazku.

2. Odmítne - pak dohoda o ukončení pracovního poměru

3. Její představa o výpovědi dle par .52 písm. c) není možná - není nadbytečná, máme inzerát, že hledáme učitele, ostatní zastupují.

4. Varianta, že půjde na nemocenskou?? Jak reagovat?

5. V tuto chvíli má 18 dní dovolené, kterou jí paní mzdová účetní navedla v prosinci k dočerpání, ale to ona nechce. Musí v tomto týdnu podepsat poslední mzdy za 12/2020. Lze při ukončení pracovního poměru dohodou dovolenou proplatit?

Odpověď:

Dotazovanou problematiku řeší ustanovení § 73a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí. Zaměstnavatel, tedy nový ředitel školy, je povinen bývalé ředitelce navrhnout změnu jejího dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jejímu zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Nabízena by tedy měla být práce, pro kterou je bývalá ředitelka kvalifikovaná, tedy práce učitelky. Původní pracovní zařazení z let 1986 a 2003 uvedené v dotaze již neplatí, protože jmenováním došlo ke změně původně sjednaných pracovních podmínek. Jestliže tuto práci bývalá ředitelka odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c); odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny. V tomto případě tedy odstupné náležet nebude.

Postup by tedy měl být následující. Zaměstnankyni bude dána výpověď z důvodu nepřijetí nabídky jiné práce v souladu s ustanovením § 73a odst. 2 a ustanovením § 52 písm. c) zákoníku práce. Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení. Pokud doručíte výpověď do vlastních rukou v průběhu měsíce ledna, začne běžet výpovědní doba od 1. 2. 2021 a pracovní poměr skončí 31. 3. 2021. Protože jste se na žádné práci nedohodli, nebude zaměstnankyně žádnou práci vykonávat. Je to zákoníkem práce chápáno

Nahrávám...
Nahrávám...